Slovník

Apsida

Priestor polkruhového alebo podkovovitého pôdorysu slúžiaci v stredovekých kostoloch zvyčajne ako →presbytérium.

Archivolta

Súčasť →portálu; plasticky architektonicky zvýraznený oblúk lemujúci →tympanón.

Arkáda

Architektonický útvar tvorený opakovaním oblúkov nesených →piliermi alebo stĺpmi.

Bazilika

Jeden zo základných typov kostolov.

Bifórium

– združené okno typické predovšetkým pre románsky sloh

Centrála

– stavba kruhového, štvorcového alebo viacbokého pôdorysu

Chór

V kostole priestor vkladaný medzi →apsidu a samotnú loď kostola, od ktorej ho oddeľoval →víťazný oblúk.

Empora / Tribúna

– vyvýšené miesto zvyčajne na západnej strane lode najmä románskych kostolov

Freska

– „al fresco“, maľba do vlhkej vápennej omietky, pri ktorej sa farba s omietkou lepšie spojí, vďaka čomu sa stáva maľba oveľa trvanlivejšou.

Kaplnka

- menší priestor pre sv. omše a iné liturgické obrady, môže byť samostatný alebo ako súčasť kostola, prípadne aj svetskej stavby (hrady, zámky, radnice).

Karner

– v románskom a gotickom období dvojpodlažná pohrebná →kaplnka na na cintoríne.

Koncha

– murovaná klenba polkruhovej či podkovovitej →apsidy alebo polkruhového výklenku v tvare štvrťgule.

Konsekračné kríže

- zvyčajne maľované kríže v kruhu, ktoré sú dokladom o riadnom vysvätení (konsekrácii) kostola biskupom.

Krstiteľnica

– zvyčajne kamenná alebo kovová nádoba často zdobená ornamentom alebo reliéfmi, slúžiaca pri krste.

Kružba

– stavebný ornament z kameňa používaný v období gotiky, zdobiaci predovšetkým lomené oblúky okien

Kupa

- horná časť kamenných → krstiteľníc, ktorá slúži ako nádrž na vodu

Lavabo

– typ umývadla s odtokom odpadovej vody na vonkajšej strane →sakristie

Lizéna

– plochý zvislý architektonický článok vystupujúci zo steny zvyčajne obdĺžnikového prierezu.

Mandorla

– útvar mandľovitého tvaru, do ktorého umiestňovali stredovekí maliari Ježiša Krista ako vládcu sveta

Mníška

– kamenná výzdoba hornej časti gotického okna, pripomínajúca postavu mníšky v kapucni

Nika

– vo všeobecnosti menší výklenok v stene.

Pastofórium

- svätostánok - priestor na uschovanie hostií.

Pilier

– nosný architektonický prvok slúžiaci ako voľne stojaca podpora klenby či tribúny

Portál

– architektonicky zvýraznený vstup do budovy

Presbytérium / Svätyňa

– osobitný priestor v kostole vyhradený pre oltár a kňaza, oddelený →víťazným oblúkom od lode

Rotunda

– stavba kruhového pôdorysu

Rozeta - okno

– kruhové okno zdobené →kružbou, zvyčajne umiestnené nad portálom

Rozeta - ornament

– šesťcípa ružica v kruhu

Sakristia

– oddelený priestor v kostole slúžiaci na odkladanie liturgických potrieb

Tympanón

– súčasť →portálu; zvyčajne oblúková plocha nad vchodom

Víťazný / triumfálny oblúk

– oblúk, ktorým sa →svätyňa otvára do lode - priestoru pre veriacich

Vlys

– vodorovný ozdobný prvok typický pre románsky sloh

Zuborez

– vodorovný ozdobný prvok z tehál typický pre románsky sloh