Kružba

– stavebný ornament z kameňa používaný v období gotiky, zdobiaci predovšetkým lomené oblúky okien. V ranogotickom slohu bol ešte jednoduchý (→mníška), neskôr vytvárali umelci čoraz zložitejšie ornamenty, ako sa postupne okná členili zvislými prútmi na dvojite, trojité či štvorité.

Výzdoba sa sútreďovala v hornej časti okien, kde boli kombinované mníšky s ďalšími ornamentmi - trojlístkami, štvorlístkami, plamienkovým motívom či dokonca srdciami. Už v stredoveku boli kružby často zasklené, niekedy aj formou farebných vitráží.

Špecifická forma kružby zdobila →rozety - okná kruhového tvaru. Nachádzame tu jeden veľký centrálny motív alebo opakovanie viacerých menších. 

Rubrika: Slovník