Stratené kostolíky

Nová Baňa - farský kostol

Pohnuté osudy Kostola Narodenia Panny Márie do značnej miery zmazali jeho stredovekú podobu, ktorá sa zachovala už len v hrubých rysoch.

Vlachovo

V dedinke Vlachovo sa dodnes zachoval pôvodne gotický kostolík, stredoveký pôvod stavby však po prestavbách už veľa nepripomína.

Dubovec

Už len hrubá stavba bez architektonických detailov sa zachovala z pôvodne gotického Kostola sv. Ladislava. Stredovekú podobu zmazali viaceré prestavby od 17. storočia.

Sirk

V obci Sirk doteraz stojí stredoveký kostol prestavaný na obytný dom. Dnes už neobývaný objekt s prepadnutou strechou stále čaká na obnovu.

Mašková

Až do januára 1945 stál v obci Mašková neďaleko Lučenca evanjelický kostol, ktorého počiatky siahali možno ešte do románskeho obdobia.

Dechtice - farský kostol

Až do druhej polovice 14. storočia siahajú dejiny farského Kostola sv. Kataríny Alexandrijskej v obci Dechtice. Rozsiahla prestavba v 17. storočí a ďalšie úpravy zmazali jeho stredoveký pôvod.

Rajecká Lesná

V obci stál románsko-gotický kostolík datovaný až do 13. storočia. V roku 1866 ho zbúrali a zostala z neho stáť len polkruhová apsida.

Láb

Až do 18. storočia stál v obci tehlový románsky kostol, ktorý vtedy barokovo prestavali a zmenili jeho orientáciu o 180 stupňov. Pôvodná stredoveká podoba stavby bola objavená až v roku 2014.

Zeleneč

Až do roku 1973 stál v obci Zeleneč neďaleko Trnavy starý kostol, ktorého pôvod siahal až do 15. storočia. V uvedenom roku bol odstrelený, keďže bránil rozšíreniu hlavnej cesty.

Seniakovce

Až do roku 1956 stál v obci románskogotický kostolík Gréckokatolíckej cirkvi zasvätený sv. Krížu z 13. storočia.