Stratené kostolíky

Petrovce

Až do 40. rokov 20. storočia stál pri obci románsky kostolík z 2. štvrtiny 13. storočia. Po postavení nového chrámu sa cirkev i veriaci oň odmietli ďalej starať a po pár rokoch ho zbúrali.

Divín

Až do 14. storočia siahajú dejiny opevneného Kostola Všetkých svätých v obci Divín. Po prestavbách v 17. a 20 storočí objekt stratil svoju stredovekú podobu.

Nová Ves nad Váhom

Hoci pôvod kostola siaha až do čias ranej gotiky, jeho stredovekú podobu postupne prekryli viaceré prestavby, vrátane výstavby nového chrámu v 20. storočí.

Banka

Až do roku 1930 stál v obci Banka neďaleko Piešťan pôvodne románsky kostolík. Po obnove a prístavbe nového kostola už stredovekú stavbu veľmi nepripomína, hoci sa zachoval v takmer pôvodnom rozsahu.

Podbrezová-Lopej

Až do 14. storočia siaha história gotického Kostola sv. Juraja v Lopeji. Po viacerých prestavbách bola pôvodná stredoveká podoba do značnej miery potlačená.

Trnava - slovenský kostol

Až do roku 1813 stál v tesnej blízkosti Baziliky sv. Mikuláša pôvodne gotický Kostol sv. Michala. Po výskumoch je dnes v dlažbe chodníka naznačený aspoň jeho pôdorys.

Veľké Kozmálovce

Až do roku 1742 stál v obci Veľké Kozmálovce románsky kostolík. Jeho existenciu po rozśiahlej barokovej prestavbe preukázal až výskum v nedávnych rokoch.

Brusno

Už len vyvýšená poloha, orientácia stavby a dva portály svedčia o stredovekom pôvode Kostola sv. Ondreja z 15. storočia v obci Brusno.

Ludanice

Už len obvodové múry lode sa zachovali z románskeho kostola v Ludaniciach, ktorý stratil stredoveký ráz po barokovej prestavbe. Starší pôvod objektu bol pri tom objavený len v nedávnej minulosti.

Horné Lefantovce

Už len hrubá stavba s opornými piliermi svedčí dnes o gotickom pôvode niekdajšieho kláštorného kostola pavlínov. Koncom 19. storočia bol celý kláštor prestavaný na kaštieľ.