Stratené kostolíky

Vaďovce

Kostol sv. Michala postavili už v priebehu prvej tretiny 15. storočia, jeho stredoveký pôvod však už do veľkej miery zmazali neskoršie úpravy.

Koš

Až do roku 2000 stál v obci pôvodne gotický Kostol sv. Ondreja zo začiatku 15. storočia. Osud kostolíka sa naplnil 2001, kedy bol zbúraný a zachovala sa z neho len polygonálna svätyňa.

Košice-Košická Nová Ves

Ešte pred 100 rokmi stál v Košickej Novej Vsi stredoveký kostol. Po výstavbe nového chrámu sa z neho zachovala už len polygonálna svätyňa premenená na kaplnku.

Borský Mikuláš-Borský Peter

Pôvodne gotický kostol v opevnenom areáli prešiel viacerými prestavbami, ktoré takmer úplne zmazali jeho stredovekú podobu.

Trstená

Až do 14. storočia môže siahať pôvod farského Kostola sv. Martina v Trstenej. Po viacerých prestavbách jeho stredoveká podoba v podstate zanikla.

Smilno

Až do roku 1982 slúžil veriacim v obci Smilno Kostol sv. Štefana kráľa z konca 13. storočia. V roku 1982 pri prestavbe zbúrali starú loď a presbytérium a nahradili ich modernou novostavbou.

Banská Bystrica - špitálsky kostol

Už len polygonálne presbytérium je dôkazom existencie špitálskeho kostola z 30. rokov 14. storočia v Banskej Bystrici.

Košice - františkánsky kostol

Dejiny františkánskeho kostola v Košiciach siahajú až do 14. storočia, veľkú časť jeho stredovekej podoby však zmazala baroková prestavba v 18. storočí.

Svodín

V obci stával pôvodne románsky Kostol sv. Michala z prvej polovice 13. storočia. Osudným sa mu stali záverečné boje druhej svetovej vojny.

Ohrady

Kostol sv. Štefana prvomučeníka pochádza až z 15. storočia, po rozsiahlej prestavbe v 20. storočí však bola jeho stredoveká podoba takmer úplne potlačená.