Liptovská Mara

--- NOVÉ FOTO ---

Len veža premenená na bufet sa zachovala z ranogotického kostola z 13. storočia na mieste zaniknutej obce Liptovská Mara. Chrám, ktorý bol celý stredovek najvýznamnejším na Liptove, bol zbúraný v roku 1975 v súvislosti s výstavbou vodnej priehrady rovnakého mena. Kópia kostola s originálnymi detailmi dnes stojí v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline.

Toto miesto bolo niekoľko storočí cirkevným centrom Liptova. Prvý kamenný kostol tu postavili už niekedy okolo roku 1100. Ranorománsku stavbu tvorila obdĺžniková loď a kvadratická apsida. Ku kostolíku neskôr dostavali zo západnej strany mohutnú vežu a opevnili ho. Niekedy v polovici 13. storočia, možno už počas vpádu Tatárov, bol napriek tomu zničený.

Netrvalo však dlho a na jej mieste vyrástla, niekedy v rokoch 1260 - 1280 väčšia, už ranogotická stavba. Mala opäť podobu pozdĺžneho jednolodia s kvadratickým presbytériom zaklenutým už rebrovou krížovou klenbou. Oproti románskemu kostolíku však bol nový chrám predĺžený východným i západným smerom. Zo severnej strany sa k svätyni pripájala dvojpodlažná sakristia, ktorú okolo roku 1300 zväčšili.

V období neskorej gotiky bol kostolík významným spôsobom zväčšený a upravený. Túto prestavbu datujeme do obdobia druhej polovice 15. a začiatku 16. storočia. Okolo roku 1480 bolo ranogotické presbytérium rozšírené o polygonálny záver a novo zaklenuté sieťovou klenbou. Priestor pre veriacich bol zväčšený prístavbou južnej lode.

Definitívnu podobu získal kostolík renesančnou prestavbou v rokoch 1630 - 1635, kedy prelomili múr medzi hlavnou a južnou loďou arkádovými oblúkmi a z južnej strany pristavali nízku masívnu vežu.

V roku 1964 sa rozhodlo, že celá obec Liptovská Mara a jej okolie musí ustúpiť plánovanej priehrade na Váhu. Po dôkladnom výskume, ktorý objasnil stavebný vývoj kostolíka a priniesol aj objav základov ranorománskeho predchodcu, boli v rokoch 1973 – 74 sňaté všetky cenné stavebné i ozdobné prvky, časti zariadenia i fresky, ktoré mali byť použité pri výstavbe kópie chrámu. K jej výstavbe v areáli skanzenu v Pribyline sa však pristúpilo až po niekoľkých rokoch, počas ktorých boli niektoré uložené originálne časti zničené, či sa "stratili". Kópiu kostolíka dokončili až v roku 1998.

Pôvodný gotický kostol bol zbúraný, stáť zostala iba spomínaná renesančná veža. Pamiatkovo upravené a prezentované je aspoň pôdorys zaniknutého chrámu, žiaľ bez vyznačenia ranorománskej stavby či osadenia informačnej tabule.

Praktické informácie:
Veža kostolíka je zďaleka viditeľným a vyhľadávaným miestom na brehu Liptovskej Mary. Okrem bufetu si môžu návštevníci pozrieť aj blízku lokalitu keltského hradiska Havránok priamo na kopci nad základmi kostolíka, kde sú rekonštruované časti dreveného opevnenia i tunajšej svätyne.
Prvé poschodie veže, prístupné cez bufet, slúži v letných mesiacoch (júl a august) ako expozícia Liptovského múzea zameraná na dejiny regiónu, vrátane zatopených obcí. Vstupné cca 0,5 eura. Kópia kostolíka v skanzene v Pribyline je prístupná v rámci prehliadky.

GPS: 49.104387902, 19.488194782 (pôvodné miesto), 49.108226873, 19.802179826 (kópia v Pribyline)

Zdroje:
- Hoššo, J.: Archeologický výskum sakrálnych stavieb v Liptovskej Mare a Liptovskej Sielnici. In: Monumentorum tutela č. 12. Štátny ústav pamiatkovej starostlivosti v Bratislave, Obzor, Bratislava 1987, str. 61 - 90.
- Puškárová, B.: Výskum kostola Panny Márie v Liptovskej Mare. In: Monumentorum tutela č. 12. Štátny ústav pamiatkovej starostlivosti v Bratislave, Obzor, Bratislava 1987, str. 91 - 138.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 2. Bratislava, Obzor 1968.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 2745).
- Podolinský, Š.: Gotické kostoly - vidiek. Dajama, Bratislava 2010.
- www.liptovskemuzeum.sk

esteban

Súvisiace články: Potupený (o veži kostolíka v Liptovskej Mare), Výlet na Liptov 2 - keltska Mara a gotika pri Váhu