Encyklopédia stredovekých kostolíkov na Slovensku

Plavecké Podhradie - kláštor

Už len zvyšky obvodových múrov sa zachovali zo zaniknutého kláštora nad obcou Plavecké Podhradie. Jeho súčasťou bol pôvodne gotický kostolík datovaný do 14. storočia.

Košice - františkánsky kostol

Dejiny františkánskeho kostola v Košiciach siahajú až do 14. storočia, veľkú časť jeho stredovekej podoby však zmazala baroková prestavba v 18. storočí.

Slavec-Gombasek - kaplnka

Na jar v roku 2019 odkryl archeologický výskum pod vedením Petra Tajkova z TU v Košiciach v areáli zaniknutého kláštora kaplnku centrálneho pôdorysu. Objekt sa dovtedy javil ako súčasť opevnenia zo 16. storočia.

Bratislava - klariský kostol

Jeden z najkrajších príkladov gotickej sakrálnej architektúry u nás už vyše sto rokov neslúži na liturgické účely. V bývalom kostole klarisiek zo 14. storočia sa dnes konajú kultúrne podujatia.

Veľká Lomnica

Románskogotický kostol v obci neďaleko Popradu sa pýši hodnotnými stredovekými freskami z troch rôznych období i neobyčajnou krstiteľnicou z 15. storočia.

Cinobaňa-Turičky

V dedinke Turičky, dnes časti obce Cinobaňa stál do roku 1928 gotický kostolík. Po vybudovaní nového chrámu sa z neho zachovalo už len presbytérium s freskami.

Bojnice - farský kostol

Súčasný kostol na mieste románskej baziliky postavili v 2. polovici 14. storočia. Veľká časť jeho stredovekej podoby sa však stratila pri renesančných a barokových prestavbách.

Banská Štiavnica - Kostol sv. Alžbety

Až do roku 1879 stál na okraji mesta gotický Kostol sv. Alžbety prestavaný na mestskú bránu. Po zbúraní pôvodnej lode bolo presbytérium upravené na kaplnku.

Miloslavov-Alžbetin Dvor

Pôvodne románsky Kostol sv. Alžbety Uhorskej sa z veľkej časti zachoval dodnes, kresťanský chrám však už veľmi nepripomína.

Žarnovica

Už len máločo pripomína gotický pôvod Kostola sv. Petra a Pavla v Žarnovici, ktorého počiatky pritom siahajú až do 14. storočia.