Encyklopédia stredovekých kostolíkov na Slovensku

Doľany

V obci Doľany sa zachoval pôvodne gotický Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej, po viacerých prestavbách však už jeho stredoveký pôvod veľa nepripomína.

Tornaľa

Až do 15 storočia sa datuje vznik kalvínskeho kostola v Tornali. Po viacerých prestavbách bola jeho stredoveká podoba značne potlačená.

Slavošovce

V dedinke Slavošovce sa zachoval pôvodne gotický kostolík zo 14. storočia s mohutnou vežou, po prestavbe v 18. storočí však už stredoveký pôvod stavby veľa nepripomína.

Devín - rotunda

V rokoch 1921 - 22 vo východnej časti devínskeho hradiska objavil I. L. Červinka základy rotundy. Pôvodne ju považovali za novovekú vežu alebo veterný mlyn.

Lendak

V podtatranskej obci sa zachoval gotický kostol, ktorý predstavuje jeden z najhodnotnejších príkladov gotickej sakrálnej architektúry a umenia na Slovensku.

Kopčany

Kostolík bol postavený niekedy v 9. alebo 10. storočí. Je vzácnou ukážkou (po)veľkomoravskej sakrálnej architektúry u nás a je pomerne dobre zachovaný v pôvodnej podobe.

Huncovce

Niekedy v polovici 13. storočia postavili v obci stredoveký kostol. Po prestavbe v roku 1832 o jeho stredovekom pôvode svedčí už len veža so združenými oknami.

Žilina-Brodno

Len v roku 2023 preukázal výskum Kostola Všetkých svätých v mestskej časti Žiliny, že ide ešte o stredovekú stavbu.

Sedmerovec-Pominovce

Románsky kostolík na mieste zaniknutej dediny predstavuje jednu z najmalebnejších románskych vidieckych stavieb u nás.

Petrovce

Až do 40. rokov 20. storočia stál pri obci románsky kostolík z 2. štvrtiny 13. storočia. Po postavení nového chrámu sa cirkev i veriaci oň odmietli ďalej starať a po pár rokoch ho zbúrali.