Harakovce

Patrocínium: sv. Michala archanjela

Vznik: 2. polovica 13. storočia

Poloha: na vyvýšenine v obci

Stručný popis: ranogotický gotický jednoloďový kostolík s kvadratickým presbytériom, severnou sakristiou, predstavanou západnou vežou a južnou predsieňou

História
Kostolík postavili niekedy v druhej polovici 13. storočia (prvé písomné zmienky o obci sú zo 70. rokov 13. storočia) ako typickú stavbu tých čias v podobe jednolodia so západnou vežou a kvadratickým presbytériom zaklenutým jedným poľom rebrovej krížovej klenby.
V období baroka bol objekt prestavaný v rokoch 1662 a 1693. Po požiari v roku 1760 bol opätovne obnovený v roku 1791. Po týchto úpravách dostal nový rovný strop vo svätyni a upravené boli aj okná.
Menšie úpravy sa realizovali aj v priebehu 20. storočia. V roku 2001 boli vynovené fasády kostolíka.

Zaujímavosti
- Kostolík v najmenšej obci okresu Levoča skrýva pod novšou fasádou viacero zaujímavých architektonických detailov v interiéri a podobnejší výskum by zrejme odhalil aj ďalšie, dnes zamurované, prvky.
- Z prvotnej stavby sa zachovali obvodové múry, pričom podľa najnovších poznatkov z iných stavieb by mohla byť pôvodná aj pomerne hrubá atika na veži, ktorá bola tradične datovaná do obdobia renesancie.
- Najviac ranogotických prvkov nájdeme vo svätyni, kde sa zachovali štyri konzoly odstránenej krížovej rebrovej klenby. Majú podobu ľudských hláv, ich detaily sú však skryté pod hrubou vrstvou náteru.
- V stene svätyne sa nachádza gotické pastofórium s reliéfnou výzdobou.
- Vstup do sakristie má podobu jednoduchého a dosť úzkeho portálu s polkruhovým záklenkom.
- Do lode vedie južný portál s lomeným oblúkom zdobeným kamenným reliéfom.
- V kostolíku sa nachádzal neskorogotický oltár sv. Barbory zo začiatku 16. storočia, ktorý preniesli do Kostola sv. Jakuba v Levoči.
- Na prízemí veže je uložený náhrobný kameň z roku 1679.

Súčasný stav
Kostol spadá ako filiálny chrám pod farnosť Rímskokatolíckej cirkvi v Poľanovciach. Je v pomerne dobrom stave, po nedávnej obnove fasád. Navštívili sme ho v máji 2015.

Bohoslužby: v nedeľu o 7.45 hod.

Praktické informácie
Obec Harakovce leží v Hornádskej kotline cca 10 km východne od Spišského Podhradia. Kostol stojí hneď na severnom okraji obce pri hlavnej ceste a je zďaleka viditeľný. Návštevu je potrebné dohodnúť vopred. Kontakt na faru v Poľanovciach: 053/ 469 95 10.
GPS: 48.998697614, 20.845838785

Literatúra
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 1. Bratislava, Obzor 1967.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5H95).

Web
- www.maslev.sk
- http://schematizmus.kapitula.sk
-
www.slovakiana.sk

esteban