Zoznam kostolov

Devín - rotunda

V rokoch 1921 - 22 vo východnej časti devínskeho hradiska objavil I. L. Červinka základy rotundy. Pôvodne ju považovali za novovekú vežu alebo veterný mlyn.

Lendak

V podtatranskej obci sa zachoval gotický kostol, ktorý predstavuje jeden z najhodnotnejších príkladov gotickej sakrálnej architektúry a umenia na Slovensku.

Kopčany

Kostolík bol postavený niekedy v 9. alebo 10. storočí. Je vzácnou ukážkou (po)veľkomoravskej sakrálnej architektúry u nás a je pomerne dobre zachovaný v pôvodnej podobe.

Huncovce

Niekedy v polovici 13. storočia postavili v obci stredoveký kostol. Po prestavbe v roku 1832 o jeho stredovekom pôvode svedčí už len veža so združenými oknami.

Žilina-Brodno

Len v roku 2023 preukázal výskum Kostola Všetkých svätých v mestskej časti Žiliny, že ide ešte o stredovekú stavbu.

Sedmerovec-Pominovce

Románsky kostolík na mieste zaniknutej dediny predstavuje jednu z najmalebnejších románskych vidieckych stavieb u nás.

Petrovce

Až do 40. rokov 20. storočia stál pri obci románsky kostolík z 2. štvrtiny 13. storočia. Po postavení nového chrámu sa cirkev i veriaci oň odmietli ďalej starať a po pár rokoch ho zbúrali.

Divín

Až do 14. storočia siahajú dejiny opevneného Kostola Všetkých svätých v obci Divín. Po prestavbách v 17. a 20 storočí objekt stratil svoju stredovekú podobu.

Nová Dedinka

Pôvodne románsky kostolík stojaci na umelej vyvýšenine predstavuje výraznú dominantu rovinatej krajiny a peknú ukážku zdobenia fasády slepými arkádami.

Veľký Klíž-Klížske Hradište

Kostolík z 12. storočia stojí vo vyvýšenej polohe nad obcou a zachoval sa v pôvodnej románskej podobe. Jeho valcová veža je na Slovensku unikátom.