Zoznam kostolov (strana 2)

Bratislava - románsky predchodca františkánskeho kostola

Do obdobia okolo polovice 13. storočia sú datované zvyšky románskej stavby, ktoré sú zakomponované v hmote dnešného gotického kostola františkánov v Bratislave.

Bratislava - radničná kaplnka

Kaplnku postavili a vyzdobili zrejme okolo polovice 14. storočia počas úradovania richtára Jakuba II.

Gabčíkovo

Už len kamenná krstiteľnica, gotické okno a časť portálu do sakristie dnes naznačuje stredoveký pôvod Kostola sv. Margity Antiochijskej v Gabčíkove. Ten takmer úplne zmazala prestavba v 70. rokoch 18. storočia.

Nižná Slaná

Kostolík postavili niekedy v prvej polovici 14. storočia. Mal podobu jednoloďovej bezvežovej stavby s kvadratickým presbytériom, ku ktorému koncom 16. storočia pristavali z východnej strany mohutnú vežu.

Suchá nad Parnou

Už len spodné dve podlažia veže pripomínajú pôvodne zrejme gotický kostol v obci Suchá nad Parnou. Stredovekú stavbu nahradili na začiatku 18. storočia novým barokovým chrámom.

Devín - veľkomoravský kostol

Veľkomoravský kostol na devínskom hradnom vrchu bol objavený na dvakrát. Pôvodne ho nepokladali ani za kostol, ani za veľkomoravskú stavbu.

Blatné

Hoci počiatky Kostola sv. Vojtecha v obci Blatné spadajú zrejme až do konca 14. storočia, baroková prestavba stredoveký pôvod stavby prekryla.

Michalovce

V roku 1951 odkryl Jaroslav Vizdal na nádvorí dnešného Zemplínskeho múzea v Michalovciach zvyšky ranostredovekej rotundy.

Smižany

Farský kostol skrýva pod novšou fasádou veľmi dobre zachované gotické dvojlodie s viacerými hodnotnými prvkami a detailmi.

Hubice

Tehlový kostolík neveľkých rozmerov postavili niekedy v poslednej tretine 13. storočia. Dnes trocha trpí polohou hneď pri hlavnej ceste.