Chtelnica

Až do roku 1784 stál na severnom okraji obce Chtelnica vo vyvýšenej polohe pôvodne gotický Kostol sv. Jána Krstiteľa datovaný na začiatok 14. storočia.

Po dvoch požiaroch v rokoch 1781 a 1784 sa zrútila stredoveká loď a po ďalšom požiari v roku 1812 aj veža. Zachované presbytérium v nasledujúcich rokoch uzavreli novým západným priečelím, nad ktorý sa nachádza menšia vežička.

Pôvodná stavba stála vo výhodnej polohe na kopci zrejme najneskôr v 30. rokoch 14. storočia, kedy sa spomína tunajší farár v súpise pápežských desiatkov. Prvýkát sa samotný kostolík spomína v stratenej listine Stibora zo Stiboríc z roku 1423.

V období renesancie bol kostol opevnený, pričom dnes sa z obranného múru zachovali už len zvyšky. V roku 1634 bol vážne poškodený a následne ho renesančne prestavali. Mal podobu jednoloďovej stavby s polygonálnym presbytériom, dvoma sakristiami a vežou. Ďalšia veža bola súčasťou opevnenia.

V roku 1801 bol dokončený súčasný farský kostol v obci a tak nebola potreba obnoviť vyhorený kostol v pôvodnom rozsahu. Z gotických prvkov sa zachovala iba klenba presbytéria a zamurovaný portál vedúci do zbúranej sakristie. Zo zrútenej lode sú viditeľné zvyšky obvodových múrov, najmä severného.

GPS: 48.578129714, 17.617070675

Zdroje:
- www.chtelnica.sk
- www.pic.piestany.sk

esteban