Kostolíky na Slovensku

Sedmerovec-Pominovce

Románsky kostolík na mieste zaniknutej dediny predstavuje jednu z najmalebnejších románskych vidieckych stavieb u nás.

Nová Dedinka

Pôvodne románsky kostolík stojaci na umelej vyvýšenine predstavuje výraznú dominantu rovinatej krajiny a peknú ukážku zdobenia fasády slepými arkádami.

Veľký Klíž-Klížske Hradište

Kostolík z 12. storočia stojí vo vyvýšenej polohe nad obcou a zachoval sa v pôvodnej románskej podobe. Jeho valcová veža je na Slovensku unikátom.

Patince

Jeden z najmenších románskych kostolíkov na Slovensku postavili na staršom osídlení z opracovaných kamenných kvádrov niekedy v prvej polovici 12. storočia.

Liptovský Ján

Románskogotický kostol postavili vo vyvýšenej polohe v poslednej tretine 13. storočia a po roku 1500 prešiel veľkou neskorogotickou prestavbou.

Bohúňovo

Kostolík postavili uprostred obce niekedy koncom 15. storočia. Išlo o neveľkú stavbu so štvorcovou loďou a na našom území pomerne nezvyčajnou svätyňou s klinovitým záverom.

Drienov

Gotický kostol vo vyvýšenej polohe bol v stredoveku sídlom vicearchidiakonátu, čo sa odrazilo na jeho veľkorysejšom riešení, ktoré potvrdil aj nedávny výskum.

Mníchova Lehota

Neveľký kostolík postavili v druhej polovici 14. storočia a patrí k pekným ukážkam vidieckej sakrálnej architektúry v gotickom období.

Turčiansky Ďur

Kostol postavený niekedy na prelome 13. a 14. storočia predstavuje vďaka svojej polohe výraznú a zďaleka viditeľnú dominantu krajiny.

Chmeľov

Ranogotický kostolík postavili zrejme strážcovia Sv. Hrobu niekedy na prelome 13. a 14. storočia. Pochváliť sa môže aj renesančnou atikou veže a fragmentmi freskovej výzdoby.