Trstín

Patrocínium: Nanebovzatia Panny Márie

Vznik: polovica 13. storočia (uvádza sa rok 1245)

Poloha: uprostred cintorína na kopci mimo obce

Stručný popis: románsky jednoloďový kostolík s polkruhovou apsidou, predstavanou vežou, severnou sakristiou a južnou novodobou predsieňou

História
Tehlový kostolík postavili niekedy v polovici 13. storočia, vzhľadom na vyvýšenú polohu nad dôležitou križovatkou ciest, zrejme ako súčasť opevneného hrádku. Išlo o stavbu s pomerne dlhou obdĺžnikovou loďou, polkruhovou apsidou a západnou vežou. V 14. storočí bol objekt upravený goticky, z tejto etapy sa zachovalo nadpražie vložené do južného portálu.
V 17. storočí prešiel rozsiahlou rekonštrukciou. Románska veža bola zbarokizovaná, loď dostala novú valenú klenbu, zo severnej strany k nej pristavali sakristiu a z južnej predsieň. Statiku zlepšili oporné piliere v západnej časti lode. Prerazené boli aj nové okná a západný vstup do veže. Niekedy v tomto období sa kostolík mení na pútnický (prvá písomná zmienka z roku 1763). Opravovaný bol ešte aj v roku 1924 po výstavbe krížovej cesty.

Zaujímavosti
- Kostolík stojí na kopci Hájiček, veľmi peknom a tichom mieste, ktorého pôsobivosť umocňuje aj neďaleká krížová cesta (viac o nej sa dočítate na blogu Miroslava Lisinoviča).
- Vznik kostolíka datuje do roku 1245 kanonická vizitácia z roku 1782.
- Románsky pôvod stavby pripomína po prestavbách najmä apsida s pôvodným oknom na východnej strane.
- Vlys na apside tvoria už "goticky" lomené oblúčiky. Podobné možno nájsť na apside kostolíka v Jelke, kde však niektoré oblúčiky prechádzajú do polvalcových prípor.
- Na južnej strane lode sa dodnes zachoval jednoduchý polkruhovo zakončený románsky portál, do ktorého v 14. storočí vložili rovné nadpražie. Z rovnakého obdobia majú pochádzať aj dvere so zdobeným kovaním.
- Zaujímavý je aj členený víťazný oblúk, tiež z románskeho obdobia.
- Nad vchodom do veže sa nachádza zamurovaný otvor, mohlo ísť o románske okno.
- Pred vežou kostolíka stojí drevená zvonica s dvoma zvonmi.
- Od roku 1837 sa v kostolíku volila počas Ružovej slávnosti "ružová panna" spomedzi slobodných dievčat vo veku 17 - 25 rokov. Voľbu zaviedol miestny pán farár vždy na svätodušný pondelok a mala slúžiť na pozdvihnutie mravopočestnosti miestnych diev. Voliť mohol len jeden muž z každého domu (gazda) a víťazka dostala okrem venčeka aj 100 zlatých. Viac o tejto tradícii
- V neďalekých Dechticiach sa nachádza románsky kostolík - rotunda nezvyčajnej dispozície. V lesoch nad touto obcou stojí Katarínka - zrúcanina barokového kláštora, kdev posledných rokoch objavili gotickú kaplnku.

Súčasný stav
Stavba je na prvý pohľad v pomerne dobrom stave, okolo je stále využívaný cintorín. Patrí pod miestnu farnosť Rímskokatolíckej cirkvi a využíva sa ako pútnický kostol vždy 15. augusta na sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Navštívili sme ho v júni 2008 a 2010 a marci 2012.

Bohoslužby: príležitostne

Praktické informácie
Obec sa nachádza zhruba na polceste medzi Trnavou a Senicou. Kostolík sa nachádza východne od obce, pri ceste na Dechtice a Vrbové. Areál je kvôli cintorínu otvorený. Kontakt na farnosť - 033/558 92 81.
GPS: 48.531682761, 17.473438382

Literatúra:
- Mencl, V.: Stredoveká architektúra na Slovensku. Praha-Prešov, Československá grafická únie 1937.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Kol. aut.: Abc kulturních památek Československa. Praha, Panorama 1985.
- Zavarský, V. A.: Slovenské kostoly románske. Matica Slovenská, Martin, 1943.

Web: www.trstin.sk 

esteban

Ďalšie články o Trstíne: Z nášho itinerára, Genius loci

Poloha
Poloha objektu na mape
Zobraziť podrobnú mapu