Apsida

– priestor polkruhového alebo podkovovitého (zriedkavo aj 3/4 kruhového) pôdorysu slúžiaci v stredovekých kostoloch zvyčajne ako →presbytérium/ svätyňa. Išlo o miesto na (až na výnimky) východnej strane chrámu, kde bol umiestnený oltár. V literatúre sa často (nie presne) používa ako synonymum pre  →presbytérium/svätyňu.

Apsidy sa v tejto funkcii v najväčšom rozsahu používali v predrománskej a románskej architektúre. Stretávame sa  s nimi na všetkých typoch sakrálnych stavieb - kostoloch s pozdĺžnou loďou, →rotundách i →bazilikách. V tomto období sú časté veľmi malé rozmery tohto priestoru, kde často bolo miesto len pre oltár a kňaza (príp. miništranta), to platí najmä pre neveľké kostolíky vo vidieckom prostredí.

Apsidy boli zvyčajne užšie ako loď chrámu, na ktorú nadväzovali. Zaklenuté boli →konchou, klenbou v tvare štvrťgule. Vzhľadom na svoj význam patrili k najozdobnejším častiam kostola, pričom ich fasády členili rôzne →vlysy, →zuborez a nie zriedka aj →lizény.

Apsidy sa široko využívala už v rímskej architektúre, tvoria súčasť napríklad rímskych stavieb odkrytých v Bratislave-Dúbravke či na hrade Devín. Ako súčasť kresťanských chrámov sa u nás objavujú v období Veľkej Moravy a stavali sa ešte aj v gotickom období.

Kostolíky a →rotundy mávali najčastejšie jednu apsidu, výnimkou sú →baziliky a trojloďové kostoly. Na našom území sa vyskytujú aj trojloďové kostoly, pri ktorých boli apsidy využité len v prípade ukončenia bočných lodí, pričom hlavná loď mala kvadratickú alebo polygonálnu svätyňu. Ide najmä románske baziliky v stredoslovenskej banskej oblasti.

Výnimočný je u nás trojapsidový uzáver veľkomoravského kostola na devínskom hradnom vrchu v tvare trojlístka či pôvodne štvorapsidová →centrála v Chrasti nad Hornádom, kde západnú apsidu neskôr nahradili pozdĺžnou loďou.

Osobitným druhom sú tiež vnútorné apsidy niekoľkých románskych →rotúnd, ktoré nevyčnievajú z vonkajšieho kruhového obrysu stavby (Šivetice, Trenčín, Bíňa).

Špecifickú skupinu stavieb aj tvoria kostoly s dvojpriestorovou svätyňou tvorenou →chórom a menšou polkruhovou apsidou. Ide napríklad o stavby v Žiline-Rudinách či Žehni.

Rubrika: Slovník