Trenčín - rotunda

V roku 1972 objavila archeologička T. Nešporová pri výskume pod gotickým Barboriným palácom na Trenčianskom hrade zvyšky štvorapsidovej predrománskej rotundy.

Zo stavby s na Slovensku netradičným pôdorysom v tvare štvorlístka (tetrakonchy) sa zachovali nielen základy, ale aj niekoľko desiatok centimetrov vysoké obvodové múry. Priemer stavby je 750 cm, šírka apsíd kolíše od 315 do 380 cm.

Doteraz sa odborníci nevedia zhodnúť na období, kedy bola rotunda postavená. Ich hypotézy sa pohybujú od 9. do 11. storočia. Jasno nemajú ani v jej architektonickom vývoji. Podľa niektorých bola postavená už od začiatku ako tetrakoncha, podľa iných bola postavená najprv ako jednoduchá rotunda s vnútornou apsidou (v 9. či 10. storočí) a v 11. storočí bola prestavaná do súčasnej podoby. Isté je iba to, že v priľahlom cintoríne boli objavené najstaršie hroby datované do 11. - 12. storočia.

Vnútorné hrany apsíd sú ukončené hranolovými podstavcami, na ktorých boli umiestnené kamenné stĺpiky (sčasti zachované), vytvárajúce v strede rotundy pôdorys štvorcového tvaru. Apsidy sa v hornej časti otvárali do priestoru lode podľa všetkého polkruhovými oblúkmi, nad ktorými bol umiestnený murovaný tambur, asi podobný ako v prípade hexakonchálnej rotundy v Užhorode-Horjanoch.

Stavbu spomína neskorší odpis Zoborskej listiny vydanej v roku 1111 z 15. storočia s patrocíniom sv. Svorada. Dôveryhodnosť dokumentu je však pochybná. Ak by bol údaj o zasvätení pravdivý, mohlo k nemu dojsť niekedy v období rokov 1025 - 1035. Ani tak by však nebolo isté, či išlo vtedy o novostavbu alebo prestavbu staršieho objektu.

V 14. storočí bol ku rotunde zo západnej strany pristavaný palác, z ktorého bol zrejme priamy vstup na emporu. Objekt zanikol niekedy začiatkom 15. storočia, kedy boli obvodové múry z prevažnej časti rozobrané a použité na iné stavby. Na mieste rotundy bol postavený spomínaný Barborin palác.

Rotunda je dnes prístupná v rámci Veľkého okruhu prehliadky hradu. 

GPS: 48.894205849, 18.044899271

Zdroje:

- Vančo, M.: Stredoveké rotundy na Slovensku. Chronos, Bratislava 2000.
- Brunovský, F. - Fiala, A. - Nešporová, T. - Šišmiš, M.: Trenčiansky hrad. Trenčianske múzeum v Trenčíne, Osveta, 1991.
- Illáš, M.: Štyri predrománske rotundy. In Moravský historický sborník. Ročenka Moravského národního kongresu 2006-2011. Brno: Moravský národní kongres, 2011, s. 644-693.
- Podolinský, Š.: Románske kostoly. Dajama, Bratislava 2009.
- Moravčíková, H. (zost.): Architektúra na Slovensku. Stručné dejiny. Slovart, Bratislava 2005.
- www.muzeumtn.sk
- www.tsk.sk/sk/sedem-divov-tsk

esteban

Poloha
Poloha objektu na mape
Zobraziť podrobnú mapu