Mikulčice-Valy - kostol č. 9 (ČR)

V roku 1962 objavili archeológovia v polohe Kostelisko v podhradí mikulčického hradiska štvorapsidovú rotundu. V prestavanej podobe objekt existoval ešte v prvej polovici 15. storočia, key slúžil ako opevnené útočisko počas husitských vojen.

Išlo o kruhovú stavbu s priemerom 9,6 metra so štyrmi vnútormými apsidami/nikami v hrúbke muriva. Vnútorný priestor mal priemer 4 metre. Podľa rekonštrukcie odborníkov mohla mať rotunda nad centrálnym priestorom vyvýšenú kupolu.

Pár metrov východne od rotundy sa našiel menší murovaný objekt kruhového tvaru identifikovaný ako studňa na vodu pre liturgické účely (v staršej literatúre sa opisuje ako baptistérium).

Kostolík stál na okraji rozsiahleho pohrebiska, v okolí rotundy bolo preskúmaných cca 150 hrobov, z toho zhruba 80 datovaných do veľkomoravského obdobia (s veľkým podielom bojovníckych hrobov so sekerami a ostrohami).

Západne od rotundy sa našlo iné veľké pohrebisko s bohatým inventárom v podobe zlatých a strieborných šperkov či sekier a dokonca aj dvojica veľmožských hrobov vybavených mečmi. Celkovo tam archeológovia preskúmali v rokoch 1984 - 1990 zhruba 415 hrobov. 

GPS:48.801148505, 17.088235617

Zdroje:
- Poulík, J.: Mikulčice. Sídlo a pevnost knížat velkomoravských. Academia, Praha 1975
- Poláček, L.: Terénní výzkum v Mikulčicích. Mikulčice - pruvodce, svazek 1. AÚ AV ČR, Brno 2006.
- www.masaryk.info/slovanske-hradiste-mikulcice
- Mikulčické múzem na FB

esteban