O projekte Apsida.sk

Priblížiť krásu stredovekých kostolíkov a cit, s akým ich stavitelia zakomponovali do krajiny, ako aj poukázať na potrebu ich ochrany. To boli hlavné dôvody vytvorenia stránky Apsida.sk, zameranej predovšetkým na obdobie 9. až 13. storočia, teda obdobia od Veľkej Moravy až po nástup gotiky na našom území.

Myšlienka vytvoriť takúto stránku vznikla ešte na jar 2006 pri pohľade na rastúcu kôpku fotiek kostolíkov a súčasne nedostatku informácií o nich na internete. Aj dnes tam nájdete podrobnejšie informácie len o tých najznámejších kostolíkoch a stovky ďalších sú len spomenuté a často ide už o zastarané údaje. Pritom všetky sú úžasnými dokladmi viery a úsilia našich predkov, mnohé z čias, keď sa u nás kresťanstvo ešte len udomácňovalo.

Táto stránka si teda dala za možno trochu neskromný cieľ prispieť k zvýšeniu povedomia o týchto jedinečných pamiatkach a ponúknuť aj tipy na výlety po Slovensku s praktickými informáciami. Napriek duchovnému, historickému, kultúrnemu významu týchto kostolíkov i novým objavom nedostáva sa im patričnej pozornosti zo strany médií a verejnosti. Mimo záujmu chátrajú a strácajú sa, v prípade malieb niekedy platí, že doslova pred očami.

Stredoveké kostolíky ponúkajú neopakovateľnú atmosféru, závan starých čias, kedy sa človek díval na svet úplne inými očami ako dnes. Hoci často jednoduché až strohé, bez výzdoby, predsa pôsobia vznešene. Dlhé stáročia dominovali osadám a dedinám ako jediné murované stavby, niekoľkonásobne prevyšujúce svoje okolie, čo často umocňovala aj ich poloha na kopci či vyvýšenine.

Stáli na svojom mieste sedemsto, osemsto, niektoré aj tisíc rokov a napriek prestavbám či prístavbám stále zostávali tými istými a predstavovali tak istotu pre mnohé generácie našich predkov. Ich, vo väčšine prípadov, neveľké rozmery, vnútri ešte zmenšené hrubými múrmi, aj dnes stelesňujú skromnosť a najmä pokoru, s ktorou boli postavené a udržiavané na oslavu Krista.

Od februára 2017 je Apsida.sk zaradená do databázy archivovaných e-zdrojov Digitálne pramene, ktorú spravuje Univerzitná knižnica v Bratislave.

Stránku prevádzkujeme ako našu súkromnú aktivitu z vlastných zdrojov. Ak by ste naše mapovanie stredovekých kostolíkov chceli podporiť, môžete využiť náš mail alebo číslo účtu SK17 0200 0000 0017 3440 7656 vo VÚB. Ďakujeme.

Redakcia - apsidask@gmail.com

Štefan Podolinský

Záujem o stredoveké kostolíky sa objavil u mňa až niekedy v roku 2004, aj v súvislosti s nájdením viery. Odvtedy sa snažím dohnať to, čo som zameškal počas štúdia histórie...

Alexandra Podolinská 

Som jednoducho nadšenec, ktorý (nielen) kostolíky vníma očami, cíti dušou a občas tomu všetkému vdýchne život v slovách.

Aninka Podolinská

Evakuácia... Triceratopsík... ťotoje?.... mamaaaaa... havo.... babo... tataaaaa.... cia... maška... myška... ika bodkoa... fód... papa haja... hači ko... tu tak.... ochubky... morfula.... dinko... tachodon...

Apsida.sk má taktiež vlastnú skupinu na Facebooku, kde môžete nájsť aktuálne informácie o dianí na stránke, a taktiež o nových objavoch, publikáciách či výstavách nielen z našej dielne, ale aj od našich fanúšikov.

Napísali o nás:
- Manželia mapujú stredoveké kostoly (november 2018)
- Manželia spoločne objavujú tajomstvá slovenských kostolov (júl 2016)
- Amikor-a-nyelv-nem-lehet-akadaly (júl 2015)
- Normálni vlastenci (apríl 2012)
- Nenápadná krása stredoveku (február 2012)
- Niektoré kostoly sú už len na internete (júl 2011)
- Akú silu v sebe ukrývajú tisícročné kostoly (október 2008)

Kde nás nájdete?
- Podolinský, Š.: Románske kostoly. Dajama, Bratislava 2009.
- Podolinský, Š.: Gotické kostoly - vidiek. Dajama, Bratislava 2010.
- Podolinský, Š. - Podolinská, A.: Kostoly a ich pohnuté osudy. Dajama, Bratislava 2022.
- www.pamiatky.sk
- Tari, E.: Kőbe faragott liturgia. A Karpát-medence kőzepkori kő keresztelőmedencéi. Budapest 2018.
- Botek, A.: Veľkomoravské kostoly na Slovensku a odraz ich tradície v neskoršom období. Post Scriptum, Bratislava, 2014.
- http://sk.wander-book.com
- www.archinfo.sk
- Lacika, J.: 1000 cirkevných pamiatok Slovenska, Ikar, Bratislava 2012.
- www.sme.sk/kostoly gemera
- www.dukase.cz/kostely
- Tajkov, P.: Sakrálna architektúra 11. - 13. storočia na juhovýchodnom Slovensku. Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach, Košice 2012.
- https://gotickacesta.sk/
- Krížom-krážom po Slovensku: TOP lokality, ktoré by vám počas babieho leta nemali ujsť!
- www.ohrozenekostoly.sk
- http://romarch.cz
- www.architektura.pomorze.pl
- https://vogage-roman-art.blogspot.sk
https://www.stnicholascenter.org/gazetteer/43-slovakia
- https://www.transromanica.com
- www.ruinen.cz
- https://profil.kultury.sk (VM pamiatky, Románske pamiatky, Gotické pamiatky)
- Digitálne pramene