Lednica

V roku 1966 boli pri historicko-archeologickom prieskume pod vedením Prof. Gejzu Balašu odkryté v obci Lednica v priestore farskej záhrady zvyšky ranogotického kostolíka z druhej polovice 13. storočia.

Prieskum inicioval miestny pán farár, ktorý poukázal na terénnu nepravidelnosť a správu z kanonickej vizitácie, že starý lednický kostolík stával pri ceste na Lednický hrad práve v tomto priestore.

Počas prieskumu bola naozaj objavená jednoloďová stavba s kvadratickým presbytériom, ku ktorej sa pripájala zo severu sakristia a ďalšia prístavba. Z kostolíka sa zachovali zvyšky nadzemného muriva i s omietkou. V roku 1623 ho mali zbúrať cisárski vojaci pri obliehaní hradu.

Prieskum trval kvôli nedostatku financií len niečo vyše mesiaca, a tak sa mohol realizovať len v obmedzenom rozsahu. V nasledujúcich desaťročiach celý areál sčasti zarástol náletovou vegetáciou a využíval sa ako kompostovisko.

Až v roku 2009 sa do opätovnej záchrany kostolíka pustila Historicko-Astronomická spoločnosť, ktorá sa venuje primárne rekonštrukcii lednického hradu. Počas troch workshopov bol celý areál za pomoci dobrovoľníkov vyčistený od odpadkov a vegetácie a pripravený na obnovu. Súčasne sa začal proces vyhlásenia lokality za kultúrnu pamiatku.

esteban

Zdroje:
- www.lednica.eu/zaciname-s-projektom-zabudnuty-kostol
- www.lednica.eu.sk
- Balaša, G.: Objav kostola pod Lednickým hradom. In: Spravodaj krajského strediska štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Banskej Bystrici, roč. 1967, č. 10, str. 71 - 74.

Za informácie i fotografie ďakujeme Petrovi Martiniskovi, kastelánovi hradu Lednica.