Žakovce

Už len celková dispozícia a okná na veži pripomínajú ranogotický pôvod Kostola sv. Mikuláša v obci Žakovce. Stredovekú podobu výrazne zmazala baroková prestavba v 18. storočí.

Kostol postavili niekedy okolo roku 1300 ako ranogotické jednolodie s predstavanou západnou vežou. Samotná obec sa spomína v listinách už v roku 1209 ako villa Isaac - Izákova dedina a patrila do Spoločenstva spišských Sasov.

V 40. rokoch 18. storočia sa uskutočnila veľká prestavba v barokovom štýle, po ktorej kostolík prišiel o takmer všetky stredoveké architektonické detaily. Loď i presbytérium dostali nové klenby i okná, veža bola zastrešená prilbovou strechou s lanternou.

Zo stredovekého kostolíka sa zachovali okrem obvodových múrov predovšetkým ranogotické združené okná na veži doplnené kružbou. Vo veži sa spomína gotický zvon z roku 1453.

GPS: 49.083764407, 20.400082386

Zdroje:
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 3. Bratislava, Obzor 1969.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5S53).
- http://www.dokostola.sk/kostol/412181-sv-mikulasa
- https://www.obeczakovce.sk/historia-obce.html

esteban