Seniakovce

Až do roku 1956 stál v obci románskogotický kostolík Gréckokatolíckej cirkvi zasvätený sv. Krížu z 13. storočia. V uvedenom roku sa ho miestni veriaci rozhodli zbúrať s tým, že na jeho mieste postavia nový chrám. To sa im však podarilo až v roku 1989.

Kostolík stojaci v strede obce mal podobu pozdĺžneho jednolodia s polkruhovou apsidou na východnej strane. Postavili ho zrejme niekedy v druhej polovici 13. storočia a príbuznou stavbou s rovnakou dispozíciou mu bol kostolík v Chmeľovci. V lodi i apside bol rovný strop, nad západným priečelím sa nachádzala drevená vežička so zvonmi.

Vstup do lode bol zo západnej strany a išlo o gotický portál s lomeným oblúkom. Pri kostolíku mala byť taktiež umiestnená kamenná krstiteľnica, zrejme rovnako stredovekého pôvodu.

V roku 1956 miestni veriaci kostolík, napriek tomu, že bol pamiatkovo chránený, zbúrali, aby si na jeho mieste mohli postaviť nový kostol. K tomu však napokon došlo až v roku 1989.

Len nedávno odborníci zistili, že zo zbúraného kostolíka sa zachoval renesančný zvon z roku 1580. Spolu s mladším zvonom z 20. storočia bol niekoľko desaťročí uložený v pivnici, až kým nebol postavený nový kostol. V novembri 2012 bol zvon vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku a predstavuje jedinú známu súčasť zbúranej stredovekej stavby.

GPS: 48.826192322, 21.302704811

Zdroje:
- www.cdgallery.sk/download/seniakovce.pdf
- www.pamiatky.sk/sk/page/aktuality-kpu-presov
- www.seniakovce.sk/uvod/historia (vrátane použitej fotografie zaniknutej stavby)

esteban

Za fotografiu súčasného chrámu ďakujeme pani A. Delimanovej.