Orešany

--- NOVÉ FOTO + DOPLNENÉ ---

Až do roku 1935 stál na vyvýšenom mieste vobci románsky kostolík z 13. storočia. V uvedenom roku sa začala rozsiahla prestavba objektu, ktorej padla za obeť veľká časť pôvodnej stavby.

Románsky Kostol sv. Kríža postavili niekedy v prvej tretine 13. storočia ako  jednoloďovú tehlovú stavbu s polkruhovou apsidou, ktorej fasáda bola zvonku zdobená polkruhovým vlysom prechádzajúcim do oblých prípor. Tie tak vytvárali systém slepých arkád podobný ako na lodi kostolíka v Čiernom Brode.

Aj v tomto prípade ide podľa všetkého o vplyv stavebnej dieľne, ktorá stavala trojloďový kostol v Diakovciach. Kostolík bol upravovaný v období baroka, kedy bola ku apside zo severnej strany pristavaná sakristia a vytvorený vchod na západnom priečelí. Túto podobu stavby zachytáva dnes malá kasička v kostole.

V rokoch 1935 - 36 kostolík značne prestavali a rozšírili. Južná a severná stena lode boli vybúrané, aby uvoľnili miesto novej lodi, orientovanej v smere sever-juh. Išlo teda o rovnaké rozšírenie stredovekej stavby ako v prípade Kolíňan. Na severnej strane je zväčšený kostol uzatvorený novým polygonálnym presbytériom, z juhu bola pristavaná veža. Fasády kostola sú upravené v neorománskom štýle, nie nepodobnom ako v Jelke.

Pôvodný kostolík sa tak prestavbou prakticky stratil, o stredovekom pôvode svedčí už len apsida, zmenená na bočnú kaplnku. Aj jej výzdobu v podobe slepých arkád však v neskoršom období zamurovali a dnes ju pripomínajú len stopy na fasáde.

V interiéri je apsida zaklenutá pôvodnou konchou a do niekdajšej lode sa otvára polkruhovým víťazným oblúkom. Románska je aj jednoduchá empora, stojaca na dvoch štvorhranných pilieroch.V jednom z nich je zamurovaná pôvodná kamenná svätenička.

V roku 1980 sa tu uskutočnil výskum, ktorý potvrdil pôvodné románske datovanie vzniku kostolíka. Pod ním bola objavená zemepanská krypta vykradnutá ešte v časoch tureckých vojen.

Kostol je v súčasnosti v pomerne zlom stave, najmä čo sa týka vonkajších fasád. Prínosné pre vzhľad objektu by určite bolo aj znova odkrytie (zrejme) zamurovaných slepých arkád na apside.

GPS: 48.510040782, 17.900585532

Zdroje:
- Mencl, V.: Stredoveká architektúra na Slovensku. Praha-Prešov, Československá grafická únie 1937.
- Szénassy, A.: Lexikon románskych kostolov na Slovensku. 1. zväzok, kraj Nitra, Vydavateľstvo KT, Komárno, 2005.
- Pížl, F. a kol. (zost.): Pamiatky Západoslovenského kraja v štátnych zoznamoch. Krajské stredisko štátnej pamiatkovej starostlivosti a štátnej ochrany prírody v Bratislave, Vydavateľstvo Šport, 1963.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 1313).

esteban