Presbytérium / Svätyňa

– osobitný priestor v kostole vyhradený pre oltár a kňaza, prípadne ďalších zasvätené i laické osoby, oddelený →víťazným oblúkom od lode kostola.

V období gotiky má zvyčajne štvoruholníkový pôdorys (napríklad Martinček, Henckovce, Čerín) alebo tvar viacuholníka - najčastejšie v podobe 5 strán osemuholníka (napríklad Nová Dedinka, Zolná, Koceľovce a i.) alebo menej často, v  neskorogotickom období, 4 strán šesťuholníka (Bohúňovo, Šebastovce).

V románskom slohu jeho funkciu plní → apsida, ktorú pri gotických prestavbách románskych kostolíkov často nahrádza práve klasické pozdĺžne, polygonálne zakončené presbytérium (napríklad v Boldogu, Spišskej Kapitule, Svinici). Oproti apside poskytuje viac miesta pre kňaza, ďalších ľudí a oltár.

Rubrika: Slovník