Koceľovce

Patrocínium: pôvodne sv. Bartolomeja, dnes kostol Evanjelickej cirkvi a. v.

Vznik: prvá štvrtina 14. storočia

Poloha: v opevnenom areáli uprostred obce

Historický región: Gemer

Stručný popis: gotický jednoloďový kostolík s polygonálnym presbytériom, západnou predstavanou vežou a severnou sakristiou a južnou predsieňou

História
Kostolík postavili niekedy v prvej štvrtine 14. storočia, medzi odborníkmi však nepanuje zhoda, akú mal podobu. Išlo zrejme o jednoloďovú stavbu s polygonálnym presbytériom, ktoré v druhej polovici 14. storočia zvýšili na súčasnú úroveň a novo zaklenuli. Interiér kostolíka bol bohato vyzdobený hodnotnými freskami niekedy v rokoch 1360 - 1380.
V období reformácie prevzatí objekt protestanti, ktorí dali maľby v roku 1736 zabieliť. V lodi taktiež postavili západnú murovanú emporu, ktorú dopĺňa drevená tribúna pri severnej stene.
Poslednou významnou prestavbou prešiel kostolík v roku 1819, kedy plochý strop lode nahradili dvoma poľami pruskej klenby a pred južný vstup pristavali murovanú predsieň. Úpravy sa dotkli aj južnej strany lode, kde boli prerazené nové väčšie okná.
V roku 1894 - 95 boli fresky v presbytériu odkryté Istvánom Grohom, ktorý ich následne aj reštauroval. Zastrešenie veže dostalo svoj jedinečný vzhľad na začiatku 20. storočia.
V roku 1976 sa tu uskutočnil ďalší prieskum, v rámci ktorého boli odkryté časti maliarskej výzdoby v lodi.

Zaujímavosti
- Kostolík tvorí aj vďaka unikátnej streche veže výraznú dominantu krajiny.
- Na architektonický vývoj stavby panujú rôzne názory. Podľa ďalšej hypotézny mohlo ísť o jednoloďovú stavbu s vežou a kvadratickým presbytériom, ktoré po niekoľkých desaťročiach nahradili súčasnou svätyňou. Iná hypotéza hovorí o malej kaplnke s polygonálnym zakončením, ktorú mali po nejakom čase zvýšiť a pristavať k nej pozdĺžnu loď, severnú sakristiu a západnú vežu.
- Veža kostolíka má v prízemí štvorcový pôdorys, od prvého poschodia sa však mení na osemuholník, čo predstavuje pomerne zriedkavé riešenie.
- Gotické okná s kružbou sa zachovali na presbytériu, na južnej stene lode nad predsieňou je odkryté zamurované okienko.
- Stopy po staršej gotickej klenbe presbytéria i jeho proporcie vo vzťahu k lodi sú jednoznačným dôkazom, že v priebehu 14. storočia došlo k navýšeniu obvodových múrov presbytéria a jeho zaklenutiu novou krížovou rebrovou klenbou. Rovnako tak nezvyčajne nízke umiestnenie okien na presbytériu.
- Kostolík sa preslávil najmä vzácnymi freskami, ktoré pokrývajú súvisle plochu stien a klenby svätyne. Predstavujú jeden z vrcholov gemerského nástenného maliarstva. Namaľoval ich maliar, ktorého nazývame podľa jeho ďalšieho vrcholného diela Majstrom ochtinského presbytéria.
- Tematicky ide o mariánsko-christologický cyklus, ktorého obrazy však umelec podal vo viacerých prípadoch originálnym spôsobom. K najpozoruhodnejším freskám patrí scéna monumentálneho Ukrižovania a Ukladanie do hrobu, kde sa mu podarilo majstrovsky zobraziť hlboký smútok a bolesť troch Márií zo smrti Ježiša.
- Tváre Márie a mŕtveho Ježiša v obrazoch Snímanie z kríža a Ukladanie do hrobu v sebe obsahuje symboly Alfy (spojenie očí Márie a Ježiša) a Omegy (línie nosov).
- Fresky sa podľa sond zachovali aj v lodi, zatiaľ však neboli odkryté. Na severnej stene ide o výjav Bičovanie Krista a na víťaznom oblúku je to postava sv. Jakuba. Odborníci ich datujú do obdobia po roku 1400.
- Sakristia je zaklenutá ešte nízkou valenou klenbou, v tej dobe už archaickou.
- V kostolíku nájdeme tri gotické portály - hlavný na južnej strane lode, menší do sakristie a sedlový na prízemí veže.
- Do sakristie vedú pôvodné kované dvere zo 14. storočia, podobného typu sú aj dvere hlavného vstupu zo začiatku 16. storočia.
- Menej známym príslušenstvom je stredoveká kamenná krstiteľnica.
- Mladšie obdobia zastupujú vo vybavení kostolíka napríklad drevený barokový oltár z roku 1740.
- Stredoveké kostolíky nájdeme aj v susedných obciach Markuška, Roštár a Ochtiná.

Súčasný stav
Kostolík slúži miestnej farnosti Evanjelickej cirkvi a. v.. Samotná stavba je v relatiívne dobrom stave, problémy však v interiéri spôsobuje vlhnutie múrov, ktoré poškodzuje aj fresky. V posledných rokoch sa začali práce na reštaurovaní nástenných malieb a prebieha obnova barokového oltára. Kostolík sme navštívili v júli 2005, apríli 2007, júni 2009, októbri 2014 a septembri 2017.

Bohoslužby: v nedeľu o 11.00 hod.

Praktické informácie
Obec sa nachádza cca 20 km západne od Rožňavy, trocha mimo hlavnej cesty zo Štítnika do Hankovej a Brdárky. Kostolík stojí uprostred obce v opevnenom areáli. Farský úrad je hneď oproti kostolíku zo strany presbytéria. Kľúče od kostolíka má pán Ondrej Lukáč - 0904 306 591.
GPS: 48.710248938, 20.342795849

Literatúra
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Dvořáková, V. - Krása, J., - Stejskal, K.: Středověká nástěnná malba na Slovensku. Odeon/Tatran, Praha/Bratislava, 1978.
- Togner, M.: K průzkumu nástenných maleb v rožňavském okresu. In: Najnovšie poznatky výskumu výtvarných pamiatok v objektoch vývoja architektúry v okrese Rožňava. Sborník zo seminára konaného v dňoch 29. – 31. 3. 1978 vo Vyšnej Slanej. Okresná správa pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Rožňave, 1978.
- Togner, M.: Stredoveká nástenná maľba v Gemeri, Tatran, Bratislava 1989.
- Plekanec, V. - Haviar, T.: Gotický Gemer a Malohont. Italianizmy v stredovekej nástennej maľbe. Vydavateľstvo Matice Slovenskej, Martin 2010.
- Podolinský, Š.: Gotické kostoly - vidiek. Dajama, Bratislava 2010.

Web
- http://oz-goticka-cesta.webnode.sk
- www.arslexicon.sk
- Video o kostolíku na youtube
- www.praveorechove.com
- http://gesecav.sk

esteban