Freska

– „al fresco“, maľba do vlhkej vápennej omietky, pri ktorej sa farba s omietkou lepšie spojí, vďaka čomu sa stáva maľba oveľa trvanlivejšou. Najkvalitnejšie maľby využívajú aj plastické prvky vyznačené či otdtlačené do čerstvej omietky, predovšetkým vo svätožiarach (napríklad v Kameňanoch - foto č. 1).

Najstaršie fresky u nás i v celej "stredovýchodnej" Európe sa zachovali v Kostoľanoch pod Tribečom a sú datované do obdobia na konci 10. storočia.

Pomerne vzácne sú aj románske fresky (napr. v rotunde v Bíni - foto č. 2, Šivetice - foto č. 3, Dechtice - foto č. 4), všetky datované už do prvej polovice 13. storočia.

Od polovice 13. storočia dochádza k postupnému prelínaniu románskeho a gotického štýlu aj v nástennej maľbe; ukážku nájdeme napríklad v →chóre kostolíka v Žiline-Rudinách (foto č. 5). Gotické maľby sú u nás začiatkom 14. storočia pod výrazným vplyvom byzantského štýlu (Martinček - foto č. 6, Dravce - foto č. 7 či Veľká Lomnica - foto č. 8).

Zlaté obdobie stredovekého nástenného maliarstva datujeme do 2. polovice 14. storočia, kedy na našom území pôsobilo niekoľko talianskych majstrov a zrejme ich domácich nasledovníkov. Z tohto obdobia sa fresiek zachovalo podstatne viac, veľmi hodnotný je napr. súbor nástenných malieb v gemerských kostolíkoch (napr. Ochtiná - foto č. 9, Koceľovce - foto č. 10), v okolí Banskej Bystrice (Čerín - foto č. 11, Poniky - foto č. 12), na Spiši (napr. Žehra - foto č. 13, Bijacovce - foto č. 14 či Poprad - foto č. 15), v Turci (Necpaly - na obrázku) a i.. Jednou z najhodnotnejších gotických fresiek nájdeme v nitrianskej katedrále (foto č. 16). Unikátom sú gotické fresky už s nádychom renesancie v Sazdiciach (foto č. 17).

Rubrika: Slovník