Rožkovany

Až do začiatku 2. polovice 19. storočia stál v dedinke Rožkovany pri Sabinove pravdepodobne románsky kostolík sv. Antona z 13. storočia. Išlo o neveľkú jednoloďovú stavbu so západnou vežou a zrejme polkruhovou apsidou. V roku 1858 bol v súvislosti s výstavbou nového chrámu zbúraný.

Najstaršia nepriama zmienka o stavbe je z roku 1323, kedy sa spomína tunajšia farnosť. V roku 1330 sa už kostolík priamo spomína, spolu s farárom Michalom. Jeho presnejšia podoba nie je známa, možno ju len odvodiť na základe analógie zo susedných obcí v Jakubovej Voli a Červenici pri Sabinove.

V období reformácie, začiatkom 17. storočia, prešiel kostolík do rúk evanjelikom, ktorí si ho udržali, aj napriek viacerým pokusom predstaviteľov katolíckej cirkvi, až do júla 1734.

Z roku 1733 sa zachovala správa, že objekt je veľmi poškodený, ale dosť veľký, z čoho možno usudzovať, že bol niekedy v priebehu predchádzajúcich storočí rozšírený. V roku 1749 bol obnovený a v dobrom stave. Už z roku 1814 sa zachovala správa, že nepostačuje kapacitne potrebám farnosti. Problémom bola aj jeho poloha pri potoku, ktorého rozvodnenie zabraňovalo veriacim zúčastniť sa bohoslužieb. Taktiež statika stavby už bola narušená.

Z týchto dôvodov sa rozhodlo o výstavbe nového kostola. Inicioval ju vacovský biskup Augustín Roškováni, pochádzajúci z miestneho šľachtického rodu. Postavili ho v klasicistickom slohu v roku 1858.

Lokalita starého kostolíka sa nachádza v areáli tunajšieho cintorína, pričom na povrchu sa zachovali nepatrné zvyšky muriva. V decembri 2011 bola vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku, zatiaľ tu však nebol realizovaný archeologický výskum.

GPS: 49.135887074, 20.988178253

Zdroje:
- Ščecina, P.: Rožkovany, Červenica a Jakubova Voľa. Historický prehľad spoločenským a náboženským životom. Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov 2004.
- www.farskyurad.sk/Rozkovany
- www.rozkovany.sk/cirkev

esteban

Za ochotu ďakujeme pánovi P. Sedlákovi, správcovi miestnej farnosti Rímskokatolíckej cirkvi.