Rozeta - okno

– kruhové okno zdobené →kružbou, zvyčajne umiestnené nad →portálom. Architektonický prvok využívaný najmä v románskom slohu a gotike, predovšetkým na západných priečeliach katedrál.

Na našom území sa s nimi stretávame na západnom priečelí (napr. Čerín, Nová Baňa, Turčianske Jaseno, zrejme i Holice), ako aj nad portálmi na južnej stene lode, ktoré slúžili ako hlavný vstup (Ľubica, Poprad, Levoča - minoritský kostol).

Nájdeme ich aj na vežiach (Veľký Šariš), na východnej strane svätyne (Holiša, Župčany), prípadne aj na južnej strane presbytéria, ako je tomu v prípade dominikánskeho kostola v Košiciach (titulné foto).

Kamenná kružba roziet má rozmanitú podobu siahajúcu od zložitých vzorov až po jednoduché štvor- či trojlístkové motívy.

Rubrika: Slovník