Rozeta

– kruhové okno zdobené →kružbou, zvyčajne umiestnené nad →portálom. Architektonický prvok využívaný najmä v románskom slohu a gotike, predovšetkým na západných priečeliach katedrál. Titulné foto - Ľubica.

Rubrika: Slovník