Nová Baňa - špitálsky kostol

Patrocínium: sv. Alžbety

Vznik: r. 1391

Poloha: v južnej časti mesta pri hlavnej ceste

Stručný popis: gotický špitálsky kostolík s polygonálnym presbytériom, južnou prístavbou a strešnou vežičkou

História
Kostolík dal postaviť ako súčasť špitála pre starých a nevládnych baníkov komorský gróf Henzmanus Izenrinkel. Vysvätený bol 15. júna 1391. Išlo o jednoduchú jednoloďovú stavbu a polygonálnym presbytériom.
V 16. a 17. storočí mal kostolík dosť pohnuté osudy, keď istý čas slúžil dokonca ako mešita pre Turkov, ktorí ovládli mesto a okolie. Takisto viackrát počas obdobia reformácie zmenil vlastníkov a katolíckym sa stal definitívne až v roku 1706. Stavebné zásahy v týchto časoch pripravili stavbu o väčšinu gotických detailov. V roku 1893 prešla stavba obnovou.

Zaujímavosti
- Kostolík patrí medzi najstaršie pamiatky mesta a predstavuje dominantu tejto časti obce, napriek vyvýšeniu okolitého terénu v neskoršom období.
- Na západnom priečelí sa nachádza gotický portál, rozeta v tvare štvorlístka a erb fundátora kostola Henzmana Izenrinkela.
- V interiéri sa zachovali krížové rebrové klenby.
- Po veľkých prírodných katastrofách v roku 1810 (zemetrasenie a prietrž mračien s následnou povodňou) sa začali konať ku kostolíku vždy v nedeľu po 29. máji odprosujúce procesie, ktoré začínali pri farskom kostole.
- V centre mesta stojí taktiež pôvodne gotický farský Kostol Narodenia Panny Márie z druhej polovice 14. storočia, neskoršie rozsiahlo prestavaný.

Súčasný stav
Kostolík patrí Rímskokatolíckej cirkvi, pod miestnu farnosť. Je v pomerne dobrom stave. Navštívili sme ho vo februári 2012, dovnútra sme sa nedostali.

Bohoslužby: v utorok o 15.00 hod., v stredu o 7.00 hod. a v sobotu o 18.00 hod. Aktuálne informácie aj na stránke farnosti.

Praktické informácie
Kostolík stojí na južnom okraji historického centra mesta hneď pri hlavnej ceste vo voľne prístupnom areáli. Kontakt na faru: 045/ 68 57 011.
GPS: 48.421321361, 18.642992653

Literatúra
- Konečná, K. - Medveď, B.: Nová Baňa a okolie. Sprievodca po prírodných krásach, kultúrnych a technických pamiatkach. OZ Nová Baňa, Banská Bystrica, rok neuvedený.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5066).

Web
- www.novabana.sk/historicke-pamiatky
- www.novabana.fara.sk

esteban