Rotunda v Nitrianskej Blatnici môže byť o niečo mladšia

Koniec 9. až koniec 10. storočia. To má byť obdobie vzniku predrománskej Rotundy sv. Juraja v lesoch nad Nitrianskou Blatnicou. S týmto datovaním prišiel najnovšie Zbigniew Robak z Archeologického ústavu SAV.

Vo svojom článku Radiocarbon dating of St. George’s Rotunda in Nitrianska Blatnica (Slovakia): An archaeological comment (Radiocarbon, roč. 66/2024, č. 1) poukázal na isté pochybnosti v súvislosti so závermi predchádzajúcej štúdie sumarizujúcej výsledky analýz vzoriek dreva a malty z viacerých medzinárodných laboratórií (Povinec et al.: Radiocarbon dating of St. George’s Rotunda in Nitrianska Blatnica (Slovakia): International Consortium Results. In: Radiocarbon, roč. 63/2021, č. 3). Tá stanovila čas výstavby rotundy na obdobie okolo roku 830 ± 40 rokov.

Zbigniew Robak rozporuje skutočnosť, že toto datovanie bolo postavené primárne na výsledkoch analýzy vzoriek dreva a uhlíkov z malty, ktorých pôvod je nejasný a mohli sa tam dostať ako kontaminácia. To má znižovať ich výpovednú hodnotu vo vzťahu k datovaniu vzniku stavby v porovnaní so samotnou maltou a omietkou, ktoré boli datované do mladšieho obdobia na prelome 9. a 10. storočia, resp. polovice 10. storočia.

Súčasne dáva osídlenie s rotundou z 9. - 11. storočia do súvislosti s neďalekým centrálnym hradiskom Bojná-Valy, ktorého opevnenie je dendrochronologicky datované na koniec 9. storočia. Dvorec nad Nitrianskou Blatnicou mal byť súčasťou opevnených sídel obklopujúcich samotné hradisko.

Na základe veľkej zhody medzi datovaním malty z rotundy a drevenej fortifikácie bojnianskeho hradiska autor vyslovil názor, že rotundu s najväčšou pravdepodobnosťou postavili ako vlastnícky kostolík niekedy na prelome 9. a 10. storočia, resp. v prvých desaťročiach 10. storočia. Do úvahy podľa Robaka ale pripadá aj čas vzniku v druhej polovici 10. storočia.

Zdroje:
https://www.researchgate.net/publication/3790991...
https://www.cambridge.org/core/journals/radiocar...

esteban
21. 4. 2024

Za pomoc ďakujeme výskumníkovi Martinovi Illášovi.

Rubrika: Aktuality