Brezno

--- NOVÉ FOTO ---

Len svätyňa so sakristiou sa zachovali z neskorogotického Kostola sv. Kríža na cintoríne v Brezne. Pôvodne farský chrám v roku 1779 vyhorel a poškodená stavba bola až na svätyňu zbúraná. Po zamurovaní víťazného oblúka bol zvyšok kostola premenený na kaplnku.

Samotné polygonálne presbytérium datované do roku 1518 - 19 dostalo krížovú hrebienkovú klenbu s lunetami pri renesančnej obnove kostola v roku 1619, ktorú podľa nápisu realizoval banskobystrický staviteľ V. Musla.

Zrejme už v roku 1553 prešiel kostol do rúk evanjelikom, ktorí ho v súvislosti s tureckým nebezpečenstvom v roku 1578 opevnili. Evanjelikom vzali kostol v roku 1673, ale už v roku 1682 ho získali späť. Aj v nasledujúcich rokoch ešte chrám zmenil majiteľa.

Stredoveké prvky sa zachovali aj na severnej sakristii zaklenutej valenou klenbou - ide o úzke okno s lomeným oblúkom, v ktorom je osadená gotická železná mreža. Kaplnka v lokalite "Na bráničke" je najstarším zachovaným sakrálnym objektom v Brezne a stále sa využíva na liturgické účely.

GPS: 48.809022079, 19.645662904

Zdroje:
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 1. Bratislava, Obzor 1967.
- http://fara.brezno.szm.com
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia1379).

esteban

Poloha
Poloha objektu na mape
Zobraziť podrobnú mapu