Brezno

Len svätyňa so sakristiou sa zachovali z neskorogotického Kostola sv. Kríža na cintoríne v Brezne (na Bráničke). Pôvodne farský chrám v roku 1779 vyhorel a poškodená stavba bola až na svätyňu zbúraná. Po zamurovaní víťazného oblúka bol zvyšok kostola premenený na kaplnku.

Samotné polygonálne presbytérium datované do roku 1518 - 19 dostalo krížovú hrebienkovú klenbu s lunetami pri renesančnej obnove kostola v roku 1619, ktorú podľa nápisu realizoval banskobystrický staviteľ V. Musla.

Zrejme už v roku 1553 prešiel kostol do rúk evanjelikom, ktorí ho v súvislosti s tureckým nebezpečenstvom v roku 1578 obohnali kamenným múrom. Evanjelikom vzali kostol v roku 1673, ale už v roku 1682 ho získali späť. Aj v nasledujúcich rokoch ešte chrám zmenil majiteľa.

Neskorogotickej stavbe sa stal osudným rozsiahly požiar mesta 9. apríla 1779, kedy zhorelo až 113 domov i samotný kostol, ktorého loď mal plochy drevený strop. Okrem vnútorného zariadenia boli zničené aj zvony a oheň poškodil loď v takom rozsahu, že sa ju miestni rozhodli radšej rozobrať.

So zbúraním presbytéria nesúhlasil banskobystrický biskup, ktorý v roku 1783 požiadal, aby sa zmenilo na kaplnku. Opravami prešiel objekt v rokoch 1908,1967 a 2001. Národnou kultúrnou pamiatkou je od roku 1963. V súčasnosti už má opäť status kostola s pôvodným patrocíniom.

Dnes neveľký kostol je najstarším zachovaným sakrálnym objektom v Brezne a stále sa využíva na liturgické účely. Stredoveké prvky sa zachovali aj na severnej sakristii zaklenutej valenou klenbou - ide o úzke okno s lomeným oblúkom, v ktorom je osadená gotická železná mreža. 

GPS: 48.809022079, 19.645662904

Zdroje:
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 1. Bratislava, Obzor 1967.
http://www.pamiatky.sk/po/po/Details?id=10783
https://www.brezno.sk/pamatihodnosti/
https://www.dokostola.sk/kostol/kaplnka-povysenia-svateho-kriza-branicka
https://farnostbrezno.sk/farnost/
- http://fara.brezno.szm.com
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 1379).

esteban
26. 3. 2016, upravené 16. 10. 2021