Vek apsíd

13. storočie - doba zlomu

13. storočie predstavuje v našich dejinách významnú etapu hneď z viacerých hľadísk. Okrem hospodárskeho rozvoja krajiny (obchod, baníctvo), dochádza k prelínaniu románskeho a gotického štýlu.

12. storočie - rozmach románskeho slohu

Rozvoj výstavby kostolov podnietila nielen upevňujúca sa cirkevnáorganizácia v Uhorsku, ale aj efektívnejšie metódy hospodárenia.

11. storočie - nástup románskeho slohu

Dôležitým medzníkom vo vývoji našich krajín bolo pokrstenie uhorskéhokniežaťa Gejzu a jeho syna Vajka, neskoršieho kráľa Štefana I.

10. storočie - poveľkomoravské obdobie

Hoci zánik Veľkej Moravy znamenal koniec centrálnej štátnej moci na našom území, na nižšej úrovni život plynule pokračoval.

9. storočie - veľkomoravské obdobie

Dlhé obdobie panoval názor, že v období Veľkej Moravy sa stavali len drevené kostoly a tak sa žiaden z nich nezachoval.