Dražkovce

Patrocínium: sv. Heleny

Vznik: cca okolo roku 1300

Poloha: vo vyvýšenej polohe na okraji obce 

Stručný popis: jednoloďový ranogotický kostol s kvadratickým presbytériom, severnou sakristiou a západnou vežou 

História
Kostol postavili vo vyvýšenej polohe niekedy okolo roku 1300 a prvýkrát sa v písomných prameňoch spomína v roku 1365 ako kaplnka. Išlo o typickú stavbu tých čias - jednolodie s kvadratickým presbytériom, severnou sakristiou a predstavanou vežou na západnej strane. Na stavbe sa podľa všetkého podieľali majstri z dielne pri opátstve v Kláštore pod Znievom.
Počas reformácie kostol užívali protestanti (v období rokov 1581 až 1706). V roku 1611 bol renesančne prestavaný, keď loď, presbytérium i prízemie veže dostali murované klenby. Na prestavbu prispeli aj členovia šľachtického rodu Révaiovcov a realizovali ju zrejme remeselníci, ktorí stavali rodový kaštieľ v Sklabini.
V roku 1900 bola opravovaná strecha objektu, menšie úpravy sa realizovali aj počas 20. storočia.

Zaujímavosti
- Kostol v areáli cintorína tvorí výraznú dominantu krajiny.
- Podľa niektorých odborníkov má stredoveký pôvod iba súčasná sakristia, ktorá slúžila ako kaplnka. Súčasnú podobu mal kostol dostať až v roku 1611.
- Kostol má zjednotený priestor lode a presbytéria nielen v exteriéri (strecha), ale aj v interiéri - klenba lode plynule prechádza do presbytéria (pri renesančnej prestavbe bol odstránený víťazný oblúk).
- Súčasťou výzdoby kostola bol neskorogotický oltár z roku 1517, ktorého súčasťou sú aj gotické drevené plastiky Madony, sv. Barbory a sv. Kataríny. Dnes sa nachádza v zbierkach Slovenského národného múzea v Martine.
- V kostole je umiestnená soška sv. Margity, ktorá pochádza z kostolíka Turčianskom Jasene.
- V niektorých oknách sa zachovala gotická kamenná kružba.
- Z presbytéria do sakristie vedie gotický portál.
- V omietke na veži sú vyryté nápisy z 16. a 17. storočia.
- Štyri z konzol klenby sú zdobené hlavami zvierat.
- Na začiatku 17. storočia pôsobil v Dražkovciach evanjelický kňaz Juraj Schmidelius z Brezna, ktorý sa zúčastnil Žilinskej synody v roku 1610 .
- Stredoveké kostolíky sa nachádzajú aj v okolitých obciach Turčiansky Peter, Turčianske Jaseno a v Martine.

Súčasný stav
Filiálny kostol patrí pod farnosť Rímskokatolíckej cirkvi v Martine. Je v pomerne dobrom stave. V roku 2009 bolo inštalované nové ozvučenie. Navštívili sme ho v októbri 2011, k nafoteniu interiéru sme sa nedostali.

Bohoslužby: v nedeľu o 9.15 hod.

Praktické informácie
Obec Dražkovce leží cca 5 km juhovýchodne od Martina. Kostolík stojí na vyvýšenom mieste na JV okraji obce neďaleko hlavnej cesty z Martina. Areál cintorína, v ktorom sa nachádza, je otvorený. Kontakt na farský úrad v Martine: 043/423 84 14.
GPS: 49.048178128, 18.961360147

Literatúra:
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 1. Bratislava, Obzor 1967.
- Suchý, Ľ. - Krušinský, P. - Babjaková, Z. - Ďurian, K.: Historické krovy sakrálnych stavieb Turca. Pre ŽU v Žiline, SvF, Katedru pozemného staviteľstva a urbanizmu vydal Miroslav Cibala KNM, Žilina 2008 (dostupné na internete: http://svf.uniza.sk/timber/download/Historicke_krovy_sak_stav_Turca.pdf).
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5670).

Web:
- www.obecdrazkovce.sk
- www.fara.sk/martin
- www.snk.sk/swift_data/source/NBU/Zborniky/Revai/132.pdf

esteban

Za ochotu a pomoc ďakujeme Števovi M. z Martina.