Martin - rotunda

V rokoch 1942 - 43 odkryl archeológ V. Budinský-Krička pri ranogotickom Kostole sv. Martina v Martine zvyšky základov staršej románskej rotundy. Tá slúžila ako farský chrám pre tunajšiu osadu, o čom svedčí aj odkryté pohrebisko datované už do 11. - 12. storočia.

Išlo zrejme o jednoduchú kruhovú stavbu zhruba s priemerom 580 cm, ktorej základové murivo z vápencových kameňov bolo široké 60 - 70 cm. Výskumom bola objavená len časť základového muriva, približne v rozsahu necelej štvrtiny kruhového pôdorysu.

Stavba bola datovaná podľa nálezov z pohrebiska už do 11. storočia, v súčasnosti sa ako obdobie jej vzniku uvádza 12. storočie až začiatok 13. storočia. Prvá písomná zmienka o osade Zenthmarton je z roku 1264.

Zvyšky základov rotundy boli odkryté na severnej strane kostola, v priestore medzi sakristiou a severnou kaplnkou. Veľká časť románskej stavby sa nachádza pod severovýchodným nárožím lode ranogotického kostola z druhej polovide 13. storočia. Z tohto možno usúdiť, že rotunda existovala len niekoľko desaťročí, kým ju zbúrali a nahradili súčasnou, podstatne väčšou stavbou.

GPS: 49.061835501, 18.921182156

Zdroje:

- Vančo, M.: Stredoveké rotundy na Slovensku. Chronos, Bratislava 2000.
- Národné kultúrne pamiatky na Slovensku, okres Martin. PÚ SR a Slovart, Bratislava 2012.

esteban