Aktuality

Rotunda v Nitrianskej Blatnici môže byť o niečo mladšia

Koniec 9. až koniec 10. storočia. To má byť obdobie vzniku predrománskej Rotundy sv. Juraja podľa Zbigniewa Robaka z Archeologického ústavu SAV.

Fresky v Kostoľanoch pod Tribečom sa najnovšie datujú do čias Štefana I.

Okolo roku 1000. Také je najnovšie datovanie vzácnych fresiek v predrománskom Kostole sv. Juraja. S týmto časovým zaradením malieb prichádza historik umenia Martin Vančo.

Púť na sviatok sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici 28. apríla 2024

V nedeľu 28. apríla 2024 sa uskutoční v Nitrianskej Blatnici ďalší ročník tradičnej púte na sviatok sv. Juraja.

Pošta vydala známku ruiny kláštora na Veľkej Skalke

K 800. výročiu založenia benediktínskeho kláštora na Veľkej Skalke pri Trenčíne vydala Slovenská pošta známku s vyobrazením tejto významnej pamiatky.

Noc kostolov v roku 2024

V tomto roku sa bude konať na Slovensku už 14. ročník podujatia otvárajúceho kostoly, modlitebne a ďalšie sakrálne objekty širokej verejnosti.

Reštaurovanie gotického kostola v Plešivci napreduje

V roku 2023 sa práce zamerali na finálne fázy reštaurovania interiéru presbytéria, odkrytie malieb na severnej stene lode i reštaurovanie západného okna kaplnky.

Gotická Kaplnka sv. Jakuba sa dočká adekvátnej prezentácie

Na lokalitu zaniknutej gotickej Kaplnky sv. Jakuba, románskeho karnera a ranorománskej rotundy na Námestí Nežnej revolúcie v Bratislave sa vrátili archeológovia.

Hlasovanie v súťaži o najkrajšiu obnovenú pamiatku

Verejné on-line hlasovanie o ocenenie Fénix – Cena Nadácie SPP pre najkrajšiu obnovenú pamiatku je pre verejnosť spustené do 2. apríla 2024.

Súťaž o stavebný materiál na obnovu pamiatok do 31. marca 2024

Ešte 10 dní je možné hlasovať za vybranú pamiatku v súťaži spoločnosti Sievert Sk o stavebný materiál.

Nová webstránka o freskách na Gotickej ceste

Digitálne 3D modely i 360-stupňové fotografie interiérov 12 stredovekých kostolov Gemera a Malohontu nájdu záujemci na novej webstránke.