Aktuality

Piknik pri kostolíku v Dražovciach 23. júna 2024

Druhý ročník obnoveného podujatia pri románskom kostole sa bude konať v Dražovciach už dnes.

Cyrilometodské dobové slávnosti v Devíne 22. júna 2024

Už túto sobotu bude Kostol Sv. kríža v Devíne a jeho okolie dejiskom druhého ročníka Cyrilometodských dobových slávností.

Grant na obnovu z Nadácie VUB putuje do Kežmarku

Neskorogotický portál Baziliky sv. Kríža v Kežmarku sa stal víťazom v 15. ročníku súťaže Poklady Slovenska, ktorú vyhlasuje Nadácia VÚB.

Mikrobusom za kostolmi štítnického regiónu od júna do septembra

Gotické kostoly v Štitniku, Plešivci, Ochtinej a Koceľovciach sú aj toto leto prístupné aj mikrobusom - tentoraz každú sobotu od 15. júna do 14. septembra 2024.

Areál Martinského vrchu sa otvorí verejnosti 6. júla 2024

Areál Martinského vrchu aj s prezentovaným predrománskym kostolom otvorí Archeologický ústav SAV pre verejnosť v sobotu 6. júla 2024.

Noc kostolov 2024 už zajtra

Vyše 50 kostolov, kaplniek, modlitební a synagóg sa už zajtra 7. 6. 2024 otvorí širokej verejnosti v rámci medzinárodného podujatia Noc kostolov 2024 .

Sympózium Ora et Ars od 9. do 14. júna 2024

V areáloch Malej a Veľkej Skalky pri Trenčíne sa bude konať v poradí už 17. ročník Medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia.

Objav fresiek v Sáse môže prepisovať históriu

Trochu utajeným objavom minulého roka minimálne na strednom Slovensku bolo odkrytie gotických fresiek vysokej kvality v sakristii románskeho kostola v Sáse.

Hlasovanie za obnovu pamiatky z grantu Nadácie VÚB do 15. júna 2024

Gotické fresky v Sáse, kamenné pastofórium v Nedožeroch-Brezanoch, gotické maľby apsidy v Rajeckej Lesnej či portál kežmarskej baziliky. To sú tohtoroční finalisti súťaže Nadácie VÚB Poklady Slovenska so zaradením do čias stredoveku.

Noc kostolov 2024 už o týždeň

Takmer tridsiatku zapojených kostolov, synagóg a modlitební aktuálne evidujeme v rámci nášho neoficiálneho zoznamu pre Noc kostolov 2024.