Aktuality (strana 2)

Apsida.sk oslavuje dvanáste narodeniny!

Je nám potešením konštatovať, že si dnes pripomíname už 12 rokov fungovania našej stránky o stredovekých kostolíkoch na Slovensku a v susedných krajinách.

Konferencia Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste 27. augusta 2020

Po dvoch rokoch sa Rožňava stane opäť miestom konania vedeckej konferencie Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste.

Komentované prehliadky gotického kostola v Štítniku

Od pondelka do soboty majú návštevníci gotického kostola Evanjelickej cirkvi a. v. v Štítniku možnosť dozvedieť sa viac o tomto chráme počas komentovaných prehliadok.

Národná púť v Ducovom sa tento rok neuskutoční

Tradičná Národná púť k veľkomoravskej rotunde na Kostolci sa tento rok konať nebude.

Výskum ranogotického kostola v Liptovskom Jáne priniesol zaujímavé objavy

Od februára 2020 sa v Liptovskom Jáne realizuje obnova a reštaurovanie tamojšieho Kostola sv. Jána Krstiteľa z 13. storočia. Už doteraz realizované práce priniesli veľmi zaujímavé objavy.

Slávnosti Nitra, milá Nitra 4. a 5. júla 2020

Putovanie po Cyrilo-metodskej ceste, predstavenie novej poštovej známky i tradičná Cyrilo-metodská národná púť sa budú konať ako súčasť Pribinových a Cyrilo-metodských slávností Nitra, milá Nitra 2020.

Gotická cesta otvorená v dňoch 27. - 29. augusta 2020

Po dvoch rokoch sa Rožňava stane opäť miestom konania vedeckej konferencie Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste.

Možnosť navštíviť veľkomoravský kostol v Kostoľanoch pod Tribečom 20. júna 2020

Už túto sobotu 20. júna 2020 sa pre záujemcov o stredoveké sakrálne umenie otvorí pôvodne veľkomoravský Kostol sv. Juraja v obci Kostoľany pod Tribečom.

Komentovaná prehliadka veľmožského dvorca s rotundou v Ducovom 20. júna 2020

V sobotu 2020 o 14.30 h sa na veľkomoravskom dvorci v lokalite Ducové-Kostolec uskutoční komentovaná prehliadka tejto národnej kultúrnej pamiatky, ktorej súčasťou sú aj prezentované základy rotundy z 9. storočia.

K odkrytiu gotických fresiek v Lipovníku

Len pred niekoľkými týždňami bolo medializované odkrytie gotických fresiek v pôvodne kláštornom Kostole sv. Jána Krstiteľa v Lipovníku (okr. Rožňava), ktoré vyvolalo veľkú odozvu.