Objav fresiek v Sáse môže prepisovať históriu

Trochu utajeným objavom minulého roka minimálne na strednom Slovensku bolo odkrytie gotických fresiek vysokej kvality v sakristii románskeho kostola v Sáse (okr. Zvolen). Práce realizoval reštaurátor Mgr. art. Rudolf Boroš pod vedením Krajského pamiatkého úradu v Banskej Bystrici.

Fresky boli odkryté vo východnej časti severnej sakristie, ktorú ku románskej svätyni pristavali zrejme niekedy v 14. storočí. Nájdeme tu typickú výzdobu stredovekých presbytérií v podobe mandorly s Ježišom a štyrmi symbolmi evanjelistov na valenej klenbe, na východnej strane ide o zachovaný výjav Ukrižovania a fragmenty malieb sv. Barbory a viacerých svätíc a na severnej a južnej stene ďalšie postavy svätcov a svätíc, z ktorých zostali už len horné časti hláv.

Maliarska výzdoba pôvodne pokrývala súvisle plochy pomerne plytkého priestoru, hlbokého len cca dva metre. Datuje sa do polovice 15. storočia, podľa iných odborníkov by mohla pochádzať už zo 14. storočia.  

Práve 14. storočie predstavuje pre Sásu obdobie veľkých zmien, keďže obec pôvodne patriaca  hradnému panstvu Dobrá Niva získala v roku 1351 mestské práva a stala sa sídlom na úrovni okolitých mestečiek Babiná a Dobrá Niva.

V súčasnosti nie je jasné, kto dal sakristiu takto bohato vyzdobiť a za akým účelom. v rámci Slovenska ide prakticky o unikát, keďže výskyt stredovekých nástenných malieb v priestore sakristií je veľmi ojedinelý a komplexná fresková výzdoba je u nás známa v podstate len v Podunajských Biskupiciach. Tam sa spája s obdobím prestavby presbytéria, kedy sakristia mala dočasne slúžiť na liturgické účely. 

Objav celoslovenského významu sa aktuálne uchádza o hlasy verejnosti v súťaži Nadácie VUB o grant vo výške 50 000 eur potrebných na reštaurovanie. Hlasovanie trvá do 15. júna 2024.

esteban
4. 6. 2024

Rubrika: Aktuality