Hlasovanie za obnovu pamiatky z grantu Nadácie VÚB do 15. júna 2024

Vzácne gotické fresky v záhadami opradenej sakristii románskeho kostola v Sáse, kamenné neskorogotické pastofórium v dvojkostole v Nedožeroch-Brezanoch, gotická fresková výzdoba apsidy pútnického kostola v Rajeckej Lesnej či južný neskorogotický portál kežmarskej baziliky. To sú tohtoroční finalisti súťaže Nadácie VÚB Poklady Slovenska so zaradením do čias stredoveku. 

Od dnes až do 15. júna môže široká verejnosť hlasovať a rozhodnúť tak, ktorá z deviatich vybraných pamiatok získa tento rok grant vo výške 50 000 eur. Online hlasovanie prebieha na stránke súťaže https://www.nadaciavub.sk/poklady/

Spomedzi ďalších finalistov má súvis so stredovekou sakrálnou architektúrou ešte aj oltárny obraz Krst Krista z konca 18. storočia, ktorý sa nachádza v pôvodne ranogotickom kostole v Poprade-Strážach. 

V roku 2023 sa do verejného hlasovania zapojilo viac ako 55-tisíc ľudí a víťazom sa stal projekt reštaurovania hodnotných gotických nástenných malieb v kostole v obci Stará Halič. V minulých rokoch boli vďaka tomuto grantu zreštaurované napríklad gotické fresky v kostolíku v Čeríne alebo novoobjavené nástenné maľby zo 16. storočia v kostole v Dúbravici. 

esteban
1. 6. 2024

Rubrika: Aktuality