Noc kostolov 2024 už zajtra

Vyše 50 kostolov, kaplniek, modlitební a synagóg sa už zajtra otvorí širokej verejnosti v rámci medzinárodného podujatia Noc kostolov 2024. Organizátori pre nich pripravili rôznorodý program od prehliadok chrámov, umeleckých vystúpení až po prednášky či špeciálne bohoslužby.

Na celom Slovensku sa podľa nášho neoficiálneho zoznamu zapoja v 29 mestách a obciach – od Bratislavy po Prešov a od Komárna po Trstenú. Nájdeme tu také významné stavby ako biskupské katedrály v Spišskej Kapitule a Banskej Bystrici, ale aj ruiny kláštorov na Veľkej Skalke a Katarínke či archeologické lokality zaniknutých stredovekých stavieb v Michalovciach a Novej Vsi nad Žitavou.

Medzi najstaršie a umelecko-historicky najhodnotnejšie chrámy, ktoré sa otvoria pre návštevníkov, patrí predrománsky kostol v Kostoľanoch pod Tribečom z 9. – 10. storočia, románsky kostol v Pominovci z 12. storočia, románsko-gotická katedrála v Spišskej Kapitule z 13. storočia či gotická konkatedrála v Prešove a gotický kostol v Koceľovciach.

Spomedzi cirkví bude mať najvýznamnejšie zastúpenie Rímskokatolícka cirkev, nasledovaná Evanjelickou cirkvou a. v., Reformovanou kresťanskou cirkvou, Cirkvou bratskou a Bratskou jednotou baptistov. Tento rok navyše podporu Noci kostolov vyjadrila aj Ekumenická rada cirkví.

esteban
6. 6. 2024, upravené 7. 6. 2024

   

Rubrika: Aktuality