Omšenie

Až do roku 1802 stál v dedinke Omšenie románsky kostolík z prvej polovice 13. storočia zasvätený (Narodeniu) Panny Márie. Po ďalšej prestavbe v roku 1927 z neho zostala stáť iba veža. O jej románskom pôvode svedčia dodnes združené okná so stredovým stĺpikom bez hlavice.

Pôvodný kostolík mal podobu jednoloďovej stavby s východnou apsidou a západnou predstavanou vežou. V roku 1802 bola apsida kvôli zväčšeniu kapacity zbúraná a nahradila ju nová obdĺžniková loď. Orientácia kostola sa tak zmenila az románskej lode sa stala svätyňa.

V roku 1927 bol kostol opäť prestavaný, pričom k východnému priečeliu lode z roku 1802 bola pristavané polygonálne presbytérium. Tým sa orientácia kostola vrátila do pôvodnému stavu. V súčasnosti dopĺňajú toto presbytérium zo severnej i južnej strany symetrické pristavby sakristií, čo pri pohľade z východu vytvára zdanie trojloďovej baziliky.

GPS: 48.901289276, 18.225588799

Zdroje:
- Mencl, V.: Stredoveká architektúra na Slovensku. Československá grafická únie, Praha – Prešov 1937.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 2. Bratislava, Obzor 1968.
- Zavarský, V. A.: Slovenské kostoly románske. Matica Slovenská, Martin 1943.
- http://sk.wikipedia.org/wiki/Kostol_Narodenia_Panny_Marie
- http://turista.teplice.sk
- www.fara.sk/omsenie

esteban