Noc kostolov v roku 2024

Na piatok 7. júna 2024 je tento rok naplánované konanie aktuálneho ročníka medzinárodného podujatia Noc kostolov. Na Slovensku pôjde už o 14. ročník podujatia, ktorého cieľom je otvoriť chrámy širokej verejnosti. V tomto roku ho podporila aj Ekumenická rada cirkví.

V tomto roku došlo k zmene vizuálu podujatia spolu s upustením od motta v podobe citátu z Biblie obsahujúceho slovko "noc". Tohtoročnou voľnejšie poňatou témou je "Srdce". 

Noc kostolov vznikla v roku 1995 vo Frankfurte nad Mohanom a postupne sa podujatie rozšírilo aj do ďalších miest v Nemecku. V roku 2005 sa dostalo do Rakúska a postupne i do ďalších krajín Európy. V susednom Česku organizujú už 16. ročník, pričom aktuálne majú prihlásených vyše 1 800 kostolov a modlitební.

Podobne ako v minulých rokoch budeme mapovať situáciu a prinesieme zoznam zapojených chrámov a ďalších sakrálnych stavieb na Slovensku zostavený zo zverejnených a získaných informácií. V minulom roku ich bola štyridsiatka. Ak organizujete toto podujatie a nenašli ste sa v našom zozname, dajte nám, prosím, vedieť (apsidask@gmail.com).

V rámci iniciatívy Ekumenickej rady cirkví prišla Evanjelická cirkev a. v. s možnosťou pre organizátorov zaregistrovať svoje podujatie prostredníctvom kalendára na ich webovej stránke. Zverejnili tiež na stiahnutie propagačné materiály pre aktuálny ročník Noci kostolov, ako aj stanovy podujatia, ktoré by mali organizátori rešpektovať.

Zatiaľ prinášame aj náš zoznam zapojených lokalít (priebežne ho aktualizujeme a spresňujeme):

- Veľká Skalka (ruina benediktínskeho kláštora) 
- Vráble (Kostol Preblahoslavenej Panny Márie)
- Nová Ves nad Žitavou, časť Jovka (lokalita zaniknutého kostola, 6. júna)
- Banská Bystrica  (Kostol ECAV, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Katedrála sv. Františka Xaverského)
- Koceľovce (Kostol ECAV)
- Kostoľany pod Tribečom (Kostol sv. Juraja)
- Špania Dolina (Kostol Premenenia Pána - 8. júna)
- Nové Zámky (Kostol Povýšenia sv. Kríža, Kostol stigmatizácie sv. Františka, Kostol ECAV, Kostol reformovanej cirkvi, synagóga)
- Banská Štiavnica (Kostol ECAV)
- Levice (Synagóga, Kostol reformovanej cirkvi, Kostol Ducha Svätého, Kostol sv. Michala, Kostol sv. Jozefa, Veľký kostol ECAV, Zborový dom Cirkvi bratskej)
- Žilina (Kostol sv. Barbory a Loretánska kaplnka)
- Dolné Strháre (Kaplnka sv. Anny)
- Krškany (Kostol sv. Anny)
- Zemianske Kostoľany (Kostol sv. Jána Krstiteľa, Kostol ECAV)
- Košolná (Kostol Povýšenia sv. Kríža)
- Dechtice (Katarínka - Kostol sv. Kataríny)
- Šurany (Kostol sv. Štefana)
- Kočín-Lančár (Kostol sv. Michala)
- Prievidza (Kostol ECAV, Kostol sv. Bartolomeja)
Trstená (Kostol sv. Martina, Kostol sv. Juraja)
- Bratislava-Rusovce (Kostol sv. Márie Magdalény, Kostol ECAV, bývalý Kostol sv. Víta)
Bratislava-Palisády (Modlitebňa Bratskej jednoty baptistov)
- Nová Dubnica (Kostol ECAV)
- Bratislava-Staré Mesto (Zborový dom Cirkvi bratskej)
- Maňa (Kostol Sedembolestnej Panny Márie)
- Sedmerovec-Pominovec (Kostol sv. Jána Krstiteľa)
- Spišské Podhradie-Spišská Kapitula (Katedrála sv. Martina, Kaplnka sv. Rozálie, Kaplnka sv. Františka Xaverského, Kaplnka sv. Jána Nepomuckého, Kaplnka sv. Kríža)
- Prešov (Konkatedrála sv. Mikuláša - 8. júna)
- Michalovce (ranostredoveká rotunda - podujatie zrušené kvôli nepriazni počasia
Leopoldov (Kostol sv. Ignáca z Loyoly - 14. júna)
- Bratislava-Prievoz (Kostol ECAV)
- Plavé Vozokany (Kostol ECAV)
- Komárno (Kostol reformovanej cirkvi)
- Banská Bystrica-Radvaň (Kostol Narodenia Panny Márie)
- Nitra (cirkevný dom Starokatolíckej cirkvi)

esteban
od 2. 4. 2024

Rubrika: Aktuality