Veľké Dravce

Zrejme už len veža so združenými oknami sa zachovala z pôvodného románskeho kostolíka v obci Veľké Dravce pri Fiľakove. V 18. storočí ho barokovo prestavali, pričom rozsah prestavby nie je celkom známy.

Románska stavba vznikla na miernej vyvýšenine dnes v centre obce s orientáciou v smere JZ - SV. Išlo podľa všetkého o jednoloďový kostolík so vstavanou západnou vežou a apsidou neznámeho tvaru (polkruhová/kvadratická). Prvá písomná zmienka o osídlení je z roku 1246, keď sa spomína ako terra Draus a obec nájdeme aj v zozname pápežských desiatkov z rokov 1332 - 37.

Chrám, zasvätený dnes sv. Gálovi, prešiel výraznou prestavbou v roku 1715. Z románskej stavby bola ponechaná veža, loď a nové, rovnako široké presbytérium boli postavené nanovo. Zo severnej strany je pripojená veľká sakristia. Nedá sa vylúčiť, že pri výstavbe predovšetkým lode bolo využité aj staršie murivo. Rozšírený bol v roku 1909 a opravovaný v roku 1958.

Z pôvodného kostolíka je dnes viditeľná už len veža so združenými oknami na južnej, severnej a východnej strane. Stredové stĺpiky na južnej a severnej strane maju polygonálny prierez, na východnej strane je stĺpik valcový.

Kostolík stále slúži veriacim miestnej farnosti Rímskokatolíckej cirkvi, ktorá je však spravovaná z farnosti v Husinej. Objekt nie je pamiatkovo chránený a podrobnejší výskum sa tu nikdy nerobil. Ide pritom o jednu z mála románskych stavieb so zachovanými združenými oknami v tejto časti Slovenska (najbližšie nájdeme až v Ochtinej, resp. v okolí Krupiny). Kostolík by si rozhodne zaslúžil viac pozornosti zo strany kompetentných.

GPS: 48.345525464, 19.839168191

Zdroje:
- Súpis pamiatok na Slovensku III. Obzor pre SÚPSOP, Bratislava 1969.
- www.velkedravce.ocu.sk
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5643).

esteban