Radoľa

V roku 1956 odkryl archeológ A. Petrovský - Šichman v polohe Koscelisko nad obcou Radoľa základy ranogotického kostolíka datovaného do druhej polovice 13. storočia. V roku 2012 sa začal ďalší výskum, po ktorom by mali byť zvyšky kostolíka prezentované.

Objekt považovaný za najstarší chrám v regióne Kysúc postavili vo vyvýšenej polohe nad riekou Kysuca ako jednoloďovú stavbu s kvadratickým presbytériom a severnou sakristiou. Existoval až do 15. storočia a jeho zánik je spájaný s nájazdmi husitov v rokoch 1429 - 31.

Výskum lokality sa začal v roku 1956 a priniesol odkrytie základov kostolíka, ako aj pohrebiska lužickej kultúry. Na tieto práce nadviazal ďalší výskum v rokoch 1988 - 1990, ktorý viedla archeologička Kysuckého múzea Marcela Durišová.

V rámci neho sa okrem iného podaril aj objav sošky tzv. Kysuckej Madony, vysokej 84 mm a vyrezanej z kosti. Vyrobili ju v 14. storočí niekde v západnej Európe - v Nemecku alebo Francúzsku a predstavuje na našom území ojedinelý príklad drobnej stredovekej plastiky. Jej kópiu, spolu s ďalšími opracovanými kamennými prvkami z Kosceliska, vystavujú v radolskom kaštieli.

V lete roku 2012 sa začal ďalší výskum, ktorý realizuje Kysucké múzeum v Čadci v spolupráci s Archeologickým ústavom SAV za podpory žilinského VÚC. Vedie ho archeologička Kysuckého múzea Danka Majerčíková a je naplánovaný do roku 2016. Mal by upresniť, kedy bol kostolík postavený a či jeho počiatky nesiahajú hlbšie do minulosti oproti súčasnému datovaniu. Po skončení výskumu by mali byť základy stavby pamiatkovo upravené a sprístupnené verejnosti ako turistická lokalita.

Základy kostolíka sa nachádzajú neďaleko cintorína nad obcou. Cestu k cintorínu označujú smerové tabule, takže sa dá podľa nich dobre orientovať.

GPS: 49.294880579, 18.786454636

Zdroje:
- www.turistika.e-kysuce.sk
- www.kysuckemuzeum.sk

esteban