Žilina - farský kostol

----- NOVÉ FOTO -----

V rokoch 2000 - 2001 odkryli pri južnej stene presbytéria katedrály v Žiline základy svätyne staršieho kostola datovaného do prvej tretiny 13. storočia. Významný objav bol po ukončení výskumu prezentovaný v dlažbe.

Odkrytá svätyňa patrila predchodcovi dnešnej gotickej katedrály. Postavili ho podľa všetkého už v prvej tretine 13. storočia ako jednoloďovú stavbu s kvadratickou apsidou a západnou vežou zasvätenú zrejme Panne Márii.

Niekedy v poslednej štvrtine 13. storočia kostol prestavaný - svätyňa bola rozšírená južným smerom a následne k nej z východnej strany pristavali polkruhovú apsidu rovnakej šírky. Tým vznikla dvojpriestorová svätyňa s chórom a apsidou, pripomínajúca riešenie Kostola sv. Štefana v mestskej časti Rudiny. V priestore svätyne vybudovali dokonca aj kryptu, v klenbe ktorej sa našli časti staršieho oltárneho stola.

Statiku rozšírenej svätyne zlepšili opornými piliermi. V jednom z nich našli druhotne zamurovaný kamenný článok staršieho portálu, ktorý mohol patriť k prvej stavebnej etape kostola.

Asymetrická poloha veže dnešného kostola vzhľadom na súčasné trojlodie môže naznačovať, že mohla patriť k spomínanej staršej stavbe.

GPS: 49.224238399, 18.741061983

Zdroje:
- Moravčík, J.: Žilina - centrum severného Slovenska od praveku po stredovek. Žilina, rok vydania neuvedený.
- Štefánik, M. - Lukačka, J. a kol.: Lexikon stredovekých miest na Slovensku. HÚ SAV, Bratislava 2010.
- http://sk.wikipedia.org/Žilina

esteban