Aktuality (strana 3)

Narodeninová súťaž s Apsidou - vyhodnotenie

S blížiacimi sa 12. narodeninami našej stránky Apsida.sk sme pre vás po dlhšom čase pripravili opäť jednu súťaž.

Apsida.sk oslavuje dvanáste narodeniny!

Je nám potešením konštatovať, že si dnes pripomíname už 12 rokov fungovania našej stránky o stredovekých kostolíkoch na Slovensku a v susedných krajinách.

Konferencia Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste 27. augusta 2020

Po dvoch rokoch sa Rožňava stane opäť miestom konania vedeckej konferencie Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste.

Komentované prehliadky gotického kostola v Štítniku

Od pondelka do soboty majú návštevníci gotického kostola Evanjelickej cirkvi a. v. v Štítniku možnosť dozvedieť sa viac o tomto chráme počas komentovaných prehliadok.

Národná púť v Ducovom sa tento rok neuskutoční

Tradičná Národná púť k veľkomoravskej rotunde na Kostolci sa tento rok konať nebude.

Výskum ranogotického kostola v Liptovskom Jáne priniesol zaujímavé objavy

Od februára 2020 sa v Liptovskom Jáne realizuje obnova a reštaurovanie tamojšieho Kostola sv. Jána Krstiteľa z 13. storočia. Už doteraz realizované práce priniesli veľmi zaujímavé objavy.

Slávnosti Nitra, milá Nitra 4. a 5. júla 2020

Putovanie po Cyrilo-metodskej ceste, predstavenie novej poštovej známky i tradičná Cyrilo-metodská národná púť sa budú konať ako súčasť Pribinových a Cyrilo-metodských slávností Nitra, milá Nitra 2020.

Gotická cesta otvorená v dňoch 27. - 29. augusta 2020

Po dvoch rokoch sa Rožňava stane opäť miestom konania vedeckej konferencie Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste.

Možnosť navštíviť veľkomoravský kostol v Kostoľanoch pod Tribečom 20. júna 2020

Už túto sobotu 20. júna 2020 sa pre záujemcov o stredoveké sakrálne umenie otvorí pôvodne veľkomoravský Kostol sv. Juraja v obci Kostoľany pod Tribečom.

Komentovaná prehliadka veľmožského dvorca s rotundou v Ducovom 20. júna 2020

V sobotu 2020 o 14.30 h sa na veľkomoravskom dvorci v lokalite Ducové-Kostolec uskutoční komentovaná prehliadka tejto národnej kultúrnej pamiatky, ktorej súčasťou sú aj prezentované základy rotundy z 9. storočia.