Aktuality (strana 3)

Noc kostolov v roku 2024

V tomto roku sa bude konať na Slovensku už 14. ročník podujatia otvárajúceho kostoly, modlitebne a ďalšie sakrálne objekty širokej verejnosti.

Reštaurovanie gotického kostola v Plešivci napreduje

V roku 2023 sa práce zamerali na finálne fázy reštaurovania interiéru presbytéria, odkrytie malieb na severnej stene lode i reštaurovanie západného okna kaplnky.

Gotická Kaplnka sv. Jakuba sa dočká adekvátnej prezentácie

Na lokalitu zaniknutej gotickej Kaplnky sv. Jakuba, románskeho karnera a ranorománskej rotundy na Námestí Nežnej revolúcie v Bratislave sa vrátili archeológovia.

Hlasovanie v súťaži o najkrajšiu obnovenú pamiatku

Verejné on-line hlasovanie o ocenenie Fénix – Cena Nadácie SPP pre najkrajšiu obnovenú pamiatku je pre verejnosť spustené do 2. apríla 2024.

Súťaž o stavebný materiál na obnovu pamiatok do 31. marca 2024

Ešte 10 dní je možné hlasovať za vybranú pamiatku v súťaži spoločnosti Sievert Sk o stavebný materiál.

Nová webstránka o freskách na Gotickej ceste

Digitálne 3D modely i 360-stupňové fotografie interiérov 12 stredovekých kostolov Gemera a Malohontu nájdu záujemci na novej webstránke.

Nová kniha o gotickom kostole v Sazdiciach

Gotický kostol v Sazdiciach s unikátnymi freskami talianskeho štýlu zo 14. storočia sa zaslúžene dočkal odbornej monografie.

Dve percentá z daní na záchranu kostolíkov v roku 2024

Ak vám nie je ľahostajný osud (nielen) stredovekých kostolíkov, môžete tento rok opäť prispieť k ich záchrane aj poukázaním dvoch percent z dane z príjmov.

Kostoly považujem za výnimočné objekty

Rozhovor so Samuelom Sebastiánom Očkaikom, autorom nedávno vydanej publikácie o zaniknutej Kaplnke Sv. kríža v Štítniku.

K reštaurátorskému výskumu v Jaklovciach

Potvrdenie existencie stredovekých fresiek i znovuobjavenie zamurovaného gotického portálu priniesol reštaurátorský výskum v Kostole sv. Antona, pustovníka v Jaklovciach.