Aktuality (strana 3)

Národná púť v Ducovom sa tento rok neuskutoční

Tradičná Národná púť k veľkomoravskej rotunde na Kostolci sa tento rok konať nebude.

Výskum ranogotického kostola v Liptovskom Jáne priniesol zaujímavé objavy

Od februára 2020 sa v Liptovskom Jáne realizuje obnova a reštaurovanie tamojšieho Kostola sv. Jána Krstiteľa z 13. storočia. Už doteraz realizované práce priniesli veľmi zaujímavé objavy.

Slávnosti Nitra, milá Nitra 4. a 5. júla 2020

Putovanie po Cyrilo-metodskej ceste, predstavenie novej poštovej známky i tradičná Cyrilo-metodská národná púť sa budú konať ako súčasť Pribinových a Cyrilo-metodských slávností Nitra, milá Nitra 2020.

Gotická cesta otvorená v dňoch 27. - 29. augusta 2020

Po dvoch rokoch sa Rožňava stane opäť miestom konania vedeckej konferencie Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste.

Možnosť navštíviť veľkomoravský kostol v Kostoľanoch pod Tribečom 20. júna 2020

Už túto sobotu 20. júna 2020 sa pre záujemcov o stredoveké sakrálne umenie otvorí pôvodne veľkomoravský Kostol sv. Juraja v obci Kostoľany pod Tribečom.

Komentovaná prehliadka veľmožského dvorca s rotundou v Ducovom 20. júna 2020

V sobotu 2020 o 14.30 h sa na veľkomoravskom dvorci v lokalite Ducové-Kostolec uskutoční komentovaná prehliadka tejto národnej kultúrnej pamiatky, ktorej súčasťou sú aj prezentované základy rotundy z 9. storočia.

K odkrytiu gotických fresiek v Lipovníku

Len pred niekoľkými týždňami bolo medializované odkrytie gotických fresiek v pôvodne kláštornom Kostole sv. Jána Krstiteľa v Lipovníku (okr. Rožňava), ktoré vyvolalo veľkú odozvu.

Dubova Colonorum - letný mládežnícky tábor 2020

Tábor je súčasťou projektu záchrany ruín renesančno-barokového Kostola sv. Kozmu a Damiána, ktorý sa nachádza na Orave nad obcou Sedliacka Dubová.

Projekt Katarínka - letné tábory pre dobrovoľníkov 2020

Tábory dobrovoľníkov pracujúcich na záchrane ruín barokového kostola a kláštora sv. Kataríny Alexandrijskej sa pripravujú aj v tomto roku.

Z grantu Nadácie VÚB budú reštaurované maľby v Dúbravici

Grant vo výške 50 000 eur z Nadácie VÚB na dokončenie výskumu a reštaurovanie získali v tomto roku nástenné maľby v Kostole sv. Žofie v Dúbravici.