Nadácia VÚB dá pol milióna piatim kostolom Gotickej cesty

Henckovce, Štítnik, Ochtiná, Rákoš a Rimavská Baňa. Stredoveké kostoly v týchto obciach prejdú v rokoch 2024 - 2028 pamiatkovou obnovou. Umožní to dohoda medzi Nadáciou VÚB a združením Gotická cesta o poskytnutí grantov v celkovej sume 500-tisíc eur.

Nadácia poskytne každý rok 100-tisíc eur na jeden kostol, pričom v tomto roku to bude ranogotická stavba z 13. storočia v Henckovciach. Tento nevyužívaný chrám by sa po obnove a reštaurovaní mal stať novým kultúrnym priestorom pre širokú verejnosť. Práce, ktoré by mali byť zrealizované do konca roku, zahŕňajú reštaurovanie interiérových stien lode a obnovu okien.

"Je pre nás veľkou cťou byť zapojení do dlhodobého programu Nadácie VÚB. Keďže zdrojov na obnovu kultúrneho dedičstva u nás nie je veľa, podpora tohto rozmeru dokáže naozaj zmeniť stav pamiatok, ktoré pomáhame vlastníkom zanechať a zveľadiť pre budúce generácie. V mnohých kostoloch nám to rozviaže ruky a vieme sa lepšie zamerať aj na kvalitu realizácie. Tešíme sa na výsledky práce reštaurátorov, výskumníkov a remeselníkov, ktorí vďaka tejto spolupráci budú mať možnosť nadviazať na takmer 700-ročnú históriu svojich predchodcov, ktorí kostoly stavali, obnovovali a starali sa o ne,“ uvádza k začiatku dlhodobého kľúčového partnerstva podpredseda OZ Gotická cesta Peter Palgut.

Zdroj: TS Nadácie VÚB (viď príloha)

esteban
9. 7. 2024

Rubrika: Aktuality
PrílohaVeľkosť
Tlačová správa Nadácie VÚB251.23 KB