Aktuality (strana 4)

K odkrytiu gotických fresiek v Lipovníku

Len pred niekoľkými týždňami bolo medializované odkrytie gotických fresiek v pôvodne kláštornom Kostole sv. Jána Krstiteľa v Lipovníku (okr. Rožňava), ktoré vyvolalo veľkú odozvu.

Dubova Colonorum - letný mládežnícky tábor 2020

Tábor je súčasťou projektu záchrany ruín renesančno-barokového Kostola sv. Kozmu a Damiána, ktorý sa nachádza na Orave nad obcou Sedliacka Dubová.

Projekt Katarínka - letné tábory pre dobrovoľníkov 2020

Tábory dobrovoľníkov pracujúcich na záchrane ruín barokového kostola a kláštora sv. Kataríny Alexandrijskej sa pripravujú aj v tomto roku.

Z grantu Nadácie VÚB budú reštaurované maľby v Dúbravici

Grant vo výške 50 000 eur z Nadácie VÚB na dokončenie výskumu a reštaurovanie získali v tomto roku nástenné maľby v Kostole sv. Žofie v Dúbravici.

K objavu nástenných malieb v Kostole sv. Žofie v Dúbravici

Ešte v roku 2019 bola pri reštaurátorskom výskume neskorogotického Kostola sv. Žofie v obci Dúbravica objavená maliarska výzdoba objektu datovateľná do 16. storočia.

Archeologický výskum potvrdil románsku rotundu v Kostoľanoch nad Hornádom

Najneskôr v druhej polovici 12. storočia postavili v obci Kostoľany nad Hornádom románsku rotundu. Jej existenciu pri pôvodne stredovekom Kostole sv. Štefana potvrdil v týchto dňoch archeologický výskum.

Hlasovanie za obnovu pamiatky z grantu Nadácie VÚB do 31. mája 2020

Portál gotického Kostola sv. Michala v Hlohovci a neskorogotické maľby v Kostole sv. Žofie v Dúbravici sa tento rok uchádzajú o grant Nadácie VÚB v rámci súťaže Poklady Slovenska.

V rámci múzeí sa otvárajú viaceré stredoveké kostoly

V súvislosti s uvoľnením opatrení proti šíreniu pandémie koronavírusu sa začali otvárať aj viaceré muzeálne expozície, ktorých súčasťou sú aj stredoveké kostoly.

Bude na Slovensku Noc kostolov 2020?

Na 5. júna mala pripadnúť v tomto roku Noc kostolov. Pandémia spôsobená koronavírusom však zasiahla aj túto tradičnú akciu všade v Európe.

Maďarskí odborníci datujú fresky v Kostoľanoch pod Tribečom na prelom 11. a 12. storočia

Za vlády kráľa Kolomana Učeného (1095 - 1116) mali vzniknúť najstaršie zachované nástenné maľby na našom území v Kostoľanoch pod Tribečom.