Aktuality (strana 4)

K objavu nástenných malieb v Kostole sv. Žofie v Dúbravici

Ešte v roku 2019 bola pri reštaurátorskom výskume neskorogotického Kostola sv. Žofie v obci Dúbravica objavená maliarska výzdoba objektu datovateľná do 16. storočia.

Archeologický výskum potvrdil románsku rotundu v Kostoľanoch nad Hornádom

Najneskôr v druhej polovici 12. storočia postavili v obci Kostoľany nad Hornádom románsku rotundu. Jej existenciu pri pôvodne stredovekom Kostole sv. Štefana potvrdil v týchto dňoch archeologický výskum.

Hlasovanie za obnovu pamiatky z grantu Nadácie VÚB do 31. mája 2020

Portál gotického Kostola sv. Michala v Hlohovci a neskorogotické maľby v Kostole sv. Žofie v Dúbravici sa tento rok uchádzajú o grant Nadácie VÚB v rámci súťaže Poklady Slovenska.

V rámci múzeí sa otvárajú viaceré stredoveké kostoly

V súvislosti s uvoľnením opatrení proti šíreniu pandémie koronavírusu sa začali otvárať aj viaceré muzeálne expozície, ktorých súčasťou sú aj stredoveké kostoly.

Bude na Slovensku Noc kostolov 2020?

Na 5. júna mala pripadnúť v tomto roku Noc kostolov. Pandémia spôsobená koronavírusom však zasiahla aj túto tradičnú akciu všade v Európe.

Maďarskí odborníci datujú fresky v Kostoľanoch pod Tribečom na prelom 11. a 12. storočia

Za vlády kráľa Kolomana Učeného (1095 - 1116) mali vzniknúť najstaršie zachované nástenné maľby na našom území v Kostoľanoch pod Tribečom.

Tradičná púť k veľkomoravskej Rotunde sv. Juraja tento rok nebude

Už tradičná púť pri príležitosti sviatku sv. Juraja k veľkomoravskej rotunde nad obcou Nitrianska Blatnica sa tento rok konať nebude.

Kostolu v Krušovciach sa vráti veľká časť románskej podoby

Románsky kostol v Krušovciach predstavuje jednu z najvýznamnejších stavieb z tohto obdobia nielen v Ponitrí, ale aj v rámci celého Slovenska.

Nová iniciatíva na záchranu pamiatok

Prioritná os eurofondov zameraná na obnovu pamiatok, vznik fondu pre obnovu pamiatok či zavedenie výhodných pôžičiek pre majiteľov pamiatok. To sú niektoré z riešení, ktoré prináša iniciatíva Zachráňme pamiatky.

Výročné ceny PaM za rok 2019 - zasielanie nominácií

Až do 30. apríla 2020 je predĺžený termín na zasielanie nominácií na udelenie výročných cien časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2019.