Smilno

Až do roku 1982 slúžil veriacim v obci Smilno ranogotický Kostol sv. Štefana kráľa z konca 13. storočia (iný údaj hovorí o roku 1385). Po rozsiahlej prestavbe zostala zo stredovekej stavby stáť už len veža.

Obec sa v písomných prameňoch spomína už v roku 1250 pod názvom Zemelnye. Kostol postavili ako typický chrám z ranogotického obdobia v podobe pozdĺžneho jednolodia so štvorcovým presbytériom a predstavanou západnou vežou.

V roku 1766 bol po požiari barokovo upravený a obnovili ho aj v roku 1904. Vážne kostol poškodili počas bojov 1. svetovej vojny, kedy bola narušená statika objektu a bolo potrebné nahradiť barokovú klenbu presbytéria rovným stropom.

Aj po čiastočnej obnove bol v nasledujúcich desaťročiach v zlom stave. Veriaci sa rozhodli postaviť si nový chrám, nedostatok financií a neskôr aj nepriaznivé spoločensko-politické pomery im však tento zámer prekazili. Povolenie prestavať stredovekú stavbu dostali až začiatkom 80. rokov 20. storočia.

Pamiatkari nariadili zachovať vežu, gotické okno na východnej strane svätyne z 15. storočia, ako aj viaceré prvky vybavenia (zvon, oltár). Z pôvodného kostola sa zachoval na východnej stene presbytéria zamurovaný gotický maskarón. 

Starý kostolík začali búrať 25. mája 1982. Po rozobratí strechy odstránili najprv časť steny, pričom materiál z nej použili na prístupovú cestu k novostavbe a zvyšok na cestu k družstevnému senníku. Po výstavbe novej lode a svätyne bola obnovená stredoveká veža a nový kostol bol vysvätený 15. septembra 1984.

V rokoch 2018 a 2019 sa realizovala komplexná rekonštrukcia interiéru kostola. Pristavaná bola aj nová sakristia. 

V roku 1956 bol kostol zaradený na zoznam umelecko-historických pamiatok a v roku 1967 ho zapísali do štátneho zoznamu pamiatok Východoslovenského kraja. Kostol dnes nemá status národnej kultúrnej pamiatky.

GPS: 49.386249063, 21.35659039

Zdroje:
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 3. Bratislava, Obzor 1969.
- Smilno, Rím. kat. Kostol sv. Štefana, sk 39, 1955 - 1967 (archívny spis), Archív Pamiatkového úradu SR.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5U49).
https://www.smilno.sk/obec-smilno/historia-obce-smilno
https://www.dokostola.sk/kostol/410700-sv-stefana-uhorskeho

esteban
11. 3. 2011, upravené 6. 4. 2023

Za historické fotografie a informácie ďakujeme pánovi Fabiánovi Kurtymu. Za dokumenty ďakujeme pracovníkom Archívu Pamiatkového úradu SR.