Smilno

Až do roku 1982 slúžil veriacim v obci Smilno gotický kostolík sv. Štefana kráľa z konca 13. storočia (iný údaj hovorí o roku 1385). Išlo o jednoloďovú stavbu so štvorcovým presbytériom a predstavanou vežou. V roku 1766 bol po požiari barokovo upravený a obnovili ho aj v roku 1904. Vážne kostolík poškodili počas bojov 1. svetovej vojny, kedy bola narušená statika objektu a bolo potrebné nahradiť barokovú klenbu presbytéria rovným stropom.

Aj po čiastočnej obnove bol v nasledujúcich desaťročiach v zlom stave, Veriaci sa rozhodli postaviť si nový chrám, nedostatok financií a neskôr aj nepriaznivé spoločensko-politické pomery im však tento zámer prekazili. Povolenie prestavať stredovekú stavbu dostali až začiatkom 80. rokov 20. storočia. Pamiatkari nariadili zachovať vežu, gotické okno na východnej strane svätyne z 15. storočia, ako aj viaceré prvky vybavenia (zvon, oltár).

Starý kostolík začali búrať 25. mája 1982. Po rozobratí strechy odstránili najprv časť steny, pričom materiál z nej použili na prístupovú cestu k novostavbe a zvyšok na cestu k družstevnému senníku. Po výstavbe novej lode a svätyne bola obnovená stredoveká veža a nový kostol bol vysvätený 15. septembra 1984.

GPS: 49.386249063, 21.35659039

Zdroje:
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 3. Bratislava, Obzor 1969.
- http://www.smilno.sk/kostol.html