Bodice

Patrocínium: sv. Ladislava

Vznik: cca 1360 - 1380

Poloha: na vyvýšenine v obci

Stručný popis: gotický jednoloďový kostolík s polygonálnym ukončením presbytéria, severnou sakristiou a novodobou západnou vežou

História
Kostolík postavili vo vyvýšenej polohe zrejme niekedy v období rokov 1360 - 1380 ako jednoloďovú stavbu s polygonálnym presbytériom rovnakej šírky ako loď. Jeho staviteľom mohol byť podľa niektorých odborníkov známy šľachtic magister Donč. Štýlovo odkazuje na najvýznamnejšiu stavbu Liptova v tom období - Kostol sv. Mikuláša v neďalekom Liptovskom Mikuláši.
V 18. storočí vybudovali v lodi spevácku tribúnu. Väčšími prestavbami prešiel kostolík v 19. storočí. v roku 1854 pristavali vežičku, ktorá bola v roku 1890 upravená v neogotickom slohu. V rovnakom roku vymenili aj vnútorné zariadenie kostolíka. 

Zaujímavosti
- Kostolík vo vyvýšenej polohe predstavuje peknú ukážku gotickej sakrálnej architektúry Liptova.
- Stavba sa zachovala v takmer pôvodnej podobe s krížovými rebrovými klenbami, vysokými oknami a gotickým pastofóriom.
- Riešenie vnútorného priestoru bez víťazného oblúka nepatrí medzi bežné a je typické skôr pre kláštorné stavby.
- Vysoké a úzke okná evokujú ešte obdobie ranej gotiky, čo celkom nezodpovedá uvádzanému obdobiu vzniku stavby.
- Svorníky klenby sú zdobené reliéfom zápalnej strely.
- Svorník gotickej klenby severnej sakristie zdobí reliéf ružice.
- Stredoveké kostoly nájdeme v Liptovskom Mikuláši a Okoličnom.

Súčasný stav
Kostolík patrí pod farnosť Rímskokatolíckej cirkvi v Palúdzke a stále slúži veriacim. Po nedávnej obnove je v dobrom stave. Navštívili sme ho v decembri 2013 a máji 2015.

Bohoslužby: v nedeľu o 8.00 hod.

Praktické informácie
Pôvodne samostatná obec Bodice je dnes mestskou časťou Liptovského Mikuláša, bezprostredne nadväzujúca na Demänovú. Prístupná je preto aj mestskou hromadnou dopravou. Kostolík stojí vo vyvýšenej polohe v strede obce a je už zďaleka viditeľný. Kontakt na farský úrad v Palúdzke: 044/552 30 28.
GPS: 49.059596393, 19.574595094

Literatúra:
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 1. Obzor, Bratislava 1967 .
- Houdek, I.: Z histórie kostolov a iných staviteľských pamiatok Liptova. In: Sborník Muzeálnej slovenskej spoločnosti. Roč. XXI (1927), str. 58 - 79.
- Čajka, M.: Počiatky stredovekej sakrálnej architektúry na Liptove (Súčasný stav výskumu). In: ARS roč. 2003, č. 3, str. 167 - 187.
- Čajka, M.: Gotická sakrálna architektúra na Liptove. In: Pamiatky a múzeá, roč. 2004, č. 2, str. 14 - 19.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5D29). 

Web:
- www.obecbodice.estranky.sk
- www.sakralnacesta.sk
- http://schematizmus.kapitula.sk

esteban

Poloha
Poloha objektu na mape
Zobraziť podrobnú mapu