Liptovský Mikuláš-Okoličné

Patrocínium: sv. Petra z Alkantary, pôvodne Panny Márie Kráľovnej anjelov

Vznik: r. 1476 - 1492 po Kr.

Poloha: v obci na brehu Váhu ako súčasť kláštorného komplexu

Stručný popis: trojloďový neskorogotický kostol s polygonálnym presbytériom, juhovýchodnou vežou a severnou kaplnkou

História
Pôvodne františkánsky kláštorný komplex postavili na behu Váhu v rokoch 1476 – 1492 na mieste staršieho gotického kostolíka. Výstavbu inicioval sám kráľ Matej Korvín, ktorý touto úlohou poveril svojho familiára Matúša Czeczeia, župana ôsmich stolíc na strednom a východnom Slovensku. Vďaka tomu tu mohlo vzniknúť aj reprezentatívny kláštorný kostol v podobe halového trojlodia s predĺženým presbytériom a veľkou severnou kaplnkou. Do stavby podľa všetkého zakomponovali aj časť/časti zo staršieho kostolíka. Po dostavbe, začiatkom 16. storočia, dostal aj zodpovedajúce bohaté zariadenie, vrátane oltárov z dielne Majstra Pavla z Levoče. Patrónmi kláštora v tej dobe už bol rod Zápoľských.
Reformácia neobišla ani Okoličné a preto už v roku 1565 prešiel celý kláštor i s kostolom do rúk protestantov. Františkánski mnísi boli nútení odísť (v roku 1571) a vrátili sa sem až v roku 1697.
Reformáciou i stavovskými povstaniami poškodený objekt (utrpelo najmä vnútorné vybavenie kostola) prešiel v roku 1744 rozsiahlou obnovou už v barokovom slohu. Obnovený chrám bol po novom zasvätený sv. Petrovi z Alkantary.
V roku 1812 kláštor doplatil na svoju polohu pri Váhu a pri povodni, ktorá narobili veľké škody na značnej časti toku rieky, bol taktiež značne poškodený. Na obnovu chrámu bola dokonca vyhlásená celoštátna zbierka.
Ďalšia rekonštrukcia sa realizovala aj v rokoch 1903 - 04. Škody utrpel kostol aj počas bojov druhej svetovej vojny, k ich odstráneniu došlo až v roku 1952. V roku 1971 bol chrám vymaľovaný. Na jeseň roku 2011 sa ukončila niekoľkoročná kompletná rekonštrukcia jeho zastrešenia.

Zaujímavosti
- Kláštorný komplex s kostolom vďaka svojej polohe na brehu Váhu ponúka v každom ročnom období malebný pohľad.
- Kostol je v regióne Liptov jedinečnou stavbou, značne odlišnou od tu prevládajúcej, pomerne jednoduchej sakrálnej architektúry z čias gotiky. Aj v rámci celého Slovenska patrí medzi najvýznamnejšie a najreprezentatívnejšie stavby neskorej gotiky. Navyše sa zachoval v prakticky pôvodnej podobe.
- Halové trojlodie, pre františkánov ojedinelé, spolu s dlhým presbytériom pôsobí v interiéri vďaka pôvodným klenbám skutočne monumentálne. V stredovekom Uhorsku majú byť iba štyri prípady, keď chrám niektorého zo žobravých rádov bol riešený ako trojlodie.
- Výstavbu kláštora s kostolom si objednal sám kráľ Matej Korvín, zrejme s úmyslom podporiť postavenie svojho syna Jána, pre ktorého vytvoril titul liptovské knieža. Dôkazom sú aj erby kráľa a kráľovnej na víťaznom oblúku.
- Vďaka tomu sa na stavbe podieľali zruční majstri, ktorí použili viaceré, v Uhorsku v tej dobe, nové stavebné prvky, pochádzajúce z južného Nemecka. Ide napríklad o oporné piliere s preliačeným ukončením, články bez nosníkov či výrazné pretínania na rohoch konzol a parapetov.
- Zo staršieho kostolíka zasväteného sv. Kozmovi a Damiánovi sa zachovalo presbytérium, premenené na sakristiu kláštorného kostola. Podľa niektorých odborníkov mohla byť jeho súčasťou aj veža kostola, keďže stojí veľmi netradične pri južnej stene súčasného presbytéria.
- Kláštorný kostol sa zachoval v takmer pôvodnej neskorogotickej podobe s mnohými architektonickými detailmi - klenbami, kamennými kružbami v oknách či viacerými portálmi, pričom jeden z nich (južný vstup do lode z krížovej chodby kláštora) objavili len v nedávno.
- Na Slovensku dosť ojedinelé sú ozdobné, prevažne figurálne reliéfy pod strechou. Okrem ľudských hláv tu nájdeme napríklad aj ruku s troma ratolesťami či zviera (zrejme leva). Dopĺňa ich aj vyrytý letopočet 1490, datujúci túto časť stavby.
- Obnova strechy lode v roku 2010 ukázala, že sa v dobrom stave zachoval pôvodný neskorogotický krov z červeného smreka.
- V južnej stene presbytéria sú osadené dvojité sedílie zdobené kružbou, obnovené v roku 1904 a v roku 2009.
- Pôvodný hlavný oltár Panny Márie sa dnes zachoval iba z malej časti, aj tie sú však dôkazom, že išlo o vrcholné dielo neskorogotického umenia u nás.
Išlo o krídlový oltár, na ktorého vytvorení sa podieľala dielňa Majstra Pavla z Levoče (päť plastík v centrálnej skrini) spolu s výraznou maliarskou osobnosťou - takzvaným Majstrom z Okoličného, autorom viacerých malieb na krídlach.
- Z drevených plastík sa zachovali tri - sv. Barbora, sv. Margita a sv. Katarína. Odborníci ich datujú do raného obdobia tvorby Majstra Pavla (1505 – 1510).
- Krídla oltára niesli na čelnej, sviatočnej, strane štyri obrazy zo života Panny Márie, zadnú stranu zdobilo osem menších výjavov pašiového cyklu. Autorom týchto tabuľových malieb bol okrem Majstra z Okoličného aj Majster oltárov zo Smrečian. Štýlovo sú maľby príbuzné dielni pôsobiacej pri Spišskej Kapitule a tamojšiemu Oltáru Korunovania Panny Márie v Zápoľského kaplnke.
- Z týchto tabuľových malieb sa dnes zachoval iba jeden z obrazov Panny Márie a päť z ôsmich výjavov Ježišovho umučenia. Nachádzajú sa vo viacerých múzeách i v súkromnom vlastníctve.
- Viaceré časti oltára i ďalšie liturgické predmety sú dnes prezentované vo farskom Múzeu Ladislava Mattyasovszkého v priestoroch kláštora.
- Okolo roku 1490 mal podľa odborníkov zhotovený Krucifix vsadený dnes do barokového oltára na južnej strane lode.
- Jedinečným je hlavný oltár s posuvným centrálnym obrazom sv. Petra z Alkantary, za ktorým sa nachádza priestor s Božím hrobom i Jasličkami.
- Zasvätenie sv. Petrovi z Alkantary je jediné na Slovensku.
- Stredoveké kostoly sa nachádzajú v blízkych dedinkách Smrečany, Liptovský Ján i v Liptovskom Mikuláši.

Súčasný stav
Kostol patrí Rímskokatolíckej cirkvi a slúži ako farský chrám tunajšej farnosti. V rokoch 2009 až 2011 bola opravená jeho strecha. Na jeseň roku 2011 bolo v rámci kláštora otvorené Múzeum Ladislava Mattyasovszkého umiestnené v krížovej chodbe kláštora pri južnej stene kostola. Pri úpravách priestoru našli reštaurátori južný portál do lode. Navštívili sme ho v auguste 2010, júli 2011 a decembri 2013. 

Bohoslužby: každodenne, presnejšie informácie na stránke farnosti

Praktické informácie
Kostol stojí v Okoličnom na brehu Váhu hneď pri Kláštornej ulici a stojí v otvorenom areáli ako súčasť kláštorného komplexu.Múzeum je prístupné zdarma a je otvorené v čase od 10.00 do 18.00 hod. počas letných mesiacov (jún - september), inak podľa dohody. Kontakt na farský úrad: 0949 217 797, email: okolicne@farnostokolicne.sk.      
GPS: 49.072651196, 19.65062522

Literatúra:
- Biathová, K.: Maliarske prejavy stredovekého Liptova. Bratislava, Tatran 1983.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Kahoun, K.: Gotická sakrálna architektúra Slovenska. Gerlach Print, Bratislava 2002.
- Podolinský, Š.: Gotické kostoly - vidiek. Dajama, Bratislava 2010.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5S86). 

Web:
- www.farnostokolicne.sk
- www.arslexicon.sk
- www.archiweb.cz

esteban