Kaplnka

– menší priestor pre sv. omše a iné liturgické obrady, môže byť samostatný alebo ako súčasť kostola, prípadne aj svetskej stavby (hrady, zámky, radnice (napr. v Bratislave - foto č. 1). V Diakovciach sa bočnou kaplnkou stal starší pôvodne samostatne stojaci kostolík, druhotne začlenený do novšej a väčšej stavby (na obrázku), v nitrianskej katedrále premenili na kaplnku →apsidu staršieho kostola (foto č. 2).

Niektoré románske stavby sa aj kvôli svojej polohe mimo obce časom funkčne zmenili na kaplnky či cintorínske kaplnky (napr. v Prihradzanoch - foto č. 3, či v Podolínci - foto č. 4). Iné boli priamo ako cintorínske kaplnky či →karnery postavené (Banská Štiavnica - foto č. 5).

V období gotiky pribúda počet kaplniek, samostatne stojacich (napr. Doľany - foto č. 6, Hrušov - foto č. 7) i pristavaných ku kostolom. V tom druhom prípade medzi nájdeme i tie najkrajšie príklady gotickej architektúry na našom území - ide predovšetkým o stavby z 15. storočia v Spišskom Štvrtku (foto č. 8), Spišskej Kapitule (foto č. 8) a pri františkánskom kostole v Bratislave (foto č. 10).

Rubrika: Slovník