Podolínec

Patrocínium: sv. Anny

Vznik: 13. storočie

Poloha: za mestom na miernom svahu v areáli cintorína

Stručný popis: pôvodne románska osemboká rotunda s podkovovitou apsidou a pristavanou barokovou loďou

História
Rotundu postavili niekedy v druhej polovici 13. storočia pravdepodobne ako pútnickú kaplnku pri prameni neďaleko dôležitej cesty do Starej Ľubovne a ďalej do Poľska.
Začiatkom 17. storočia už veriacim nestačil priestor osemhrannej (oktogonálnej) lode a tak zbúrali tri západné steny rotundy a pristavali k nej obdĺžnikovú loď a zrejme v rovnakom čase aj polkruhovú severnú sakristiu, priliehajúcu k apside i lodi.
Stavba bola reštaurovaná  v rokoch 1880 a 1970. V roku 1983 sa tu konal menší archelogický výskum, ktorý potvrdil, že loď i apsida kaplnky boli postavené v jednej stavebnej etape na mieste ešte staršej stavby.
V 1992 prešla kaplnka ďalšou obnovou, pri ktorej sa realizoval v obmedzenej miere aj archeologický výskum.

Zaujímavosti
- Pod osembokou rotundou sa našli základy v tvare kruhu, čo niektorí autori považujú za pozostatok staršej rotundy postavenej najneskôr v 12. storočí.
- Na juhovýchodnej stene lode a v osi apsidy sa zachovali pôvodné románske okná. Apsida je zaklenutá pôvodnou konchou.
- Osemboké románske rotundy na Spiši stáli aj v Poprade - Stojanoch (zaniknutá stavba s obdĺžnikovou apsidou) a v Hôrke - Kišovciach (zachovaná stavba bez apsidy).
- Staršia literatúra píše o románskej apside z 13. storočia a začiatkom 14. storočia pristavanej oktogonálnej lodi. V súčasnosti sa odborníci prikláňajú k teórii, že rotunda s apsidou boli postavené súčasne.
- 3D model kaplnky je dostupný na tejto stránke - http://davinci.fmph.uniba.sk/~klembarova2/projects.html.
- Na námestí stojí gotický kostol so zaujímavými stredovekými nástennými maľbami, vedľa ktorého stojí pekná renesančná zvonica.
- Stredoveké kostolíky sa nachádzajú aj v okolitých obciach Toporec a Lomnička.

Súčasný stav
Kostolík patrí Rímskokatolíckej cirkvi, na prvý pohľad je v pomerne dobrom stave. Slúži ako cintorínska kaplnka. Navštívili sme ho v januári 2009 a októbri 2013, do interiéru sme sa nedostali.

Bohoslužby: za zosnulých a na sviatok sv. Anny

Praktické informácie
Obec sa nachádza približne 13 km juhozápadne od Starej Ľubovne. Kostolík stojí uprostred cintorína mimo mesta pri výpadovke na Starú Ľubovňu. Návštevu kostolíka je potrebné dohodnúť vopred. Kontakt na faru: 052/ 439 12 04.
GPS: 49.265018143, 20.543873012

Literatúra
- Vančo, M.: Stredoveké rotundy na Slovensku. Chronos, Bratislava 2000.
- Kol. aut.: Abc kulturních památek Československa. Praha, Panorama 1985.
- Mencl, V.: Stredoveká architektúra na Slovensku. Československá grafická únie, Praha – Prešov 1937.
- Roth, P.: Výsledky výskumu v Podolínci. In: Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV 49, 2011, str. 173 - 206.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5213).

Web
- www.podolinec.eu/kostol-sv-anny

esteban

Ďalšie články o Podolínci: Genius loci