Hôrka-Kišovce

--- AKTUALIZOVANÉ ---

Patrocínium: sv. Márie Magdalény

Vznik: cca 2. polovica 13. storočia/ v roku 1736

Poloha: na okraji obce v areáli cintorína

Stručný popis: Jednoloďová kaplnka s polygonálnou svätyňou, severnou sakristiou a modernou zvonicou

História
Dnešná kaplnka stojí v areáli cintorína vo vyvýšenej polohe na okraji časti Kišovce. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1324.
V staršej literatúre sa uvádza, že pôvodne išlo o oktogonálnu rotundu, ktorú mali postaviť niekedy v druhej polovici 13. storočia asi ako pútnickú kaplnku. Stredoveká rotunda podobného pôdorysu stojí aj v Podolínci. V roku 1983 sa tu realizoval výskum, ktorý mal potvrdiť starší pôvod stavby a jej podobu rotundy.
Novšia literatúra však vyvracia stredoveký pôvod, pričom sa opiera o kanonickú vizitáciu z roku 1832, ktorá potvrdzuje vznik kaplnky v celom rozsahu v roku 1736. Túto hypotézu potvrdzujú aj chudobné majetkové pomery miestnej šľachty v 13. a 14. storočí.
Z 18. storočia pochádza aj veľká časť vnútorného zariadenia, vrátane oltáru. V posledných rokoch pristavali ku kaplnke zo severnej strany zvonicu.

Zaujímavosti
- Kaplnka sa donedávna radila medzi štyri zachované rotundy tohto regiónu (spolu s Bijacovcami, Chrasťou pri Hornáde a Podolíncom). V súčasnosti je jej určenie ako rotundy spochybnené.
- Šírka svätyne (považovanej za rotundu) je 530 cm a jej murivo je hrubé 90 cm.
- Do inventáru kaplnky patrili stredoveké plastiky sv. Petra a sv. Jána Krstiteľa z obdobia okolo r. 1400, ktoré sa dostali do Východoslovenského múzea v Košiciach. Vzhľadom na nové zistenia ohľadom doby vzniku kaplnky je zrejmé, že v ich prípade nešlo o jej pôvodné vybavenie inventáru, ale pochádzajú z inej stavby, možno ranogotického Kostola sv. Ondreja v časti obce Ondrej.
- Pri kostolíku sa nachádza hrobka zdobená erbom rodu Kissóczy.
- Stredoveké kostolíky nájdeme v okolitých obciach Švábovciach, Gánovciach či Jánovciach. Zvyšky kláštora sa nachádzajú v Spišskom Štiavniku.

Súčasný stav
Kaplnka patrí pod miestnu farnosť Rímskokatolíckej cirkvi. Je v relatívne dobrom stave. Navštívili sme ju v máji 2013 a júni 2016.

Bohoslužby: v nedeľu o 8.00 hod.

Praktické informácie
Obec Hôrka leží cca 9 kilometrov juhovýchodne od Popradu. Kaplnka stojí na cintoríne hneď pri hlavnej ceste z Popradu a Spišským Štvrtkom. Areál je voľne prístupný. Kontakt na farský úrad v Hôrke: 052/ 779 36 18.
GPS: 49.021224145, 20.376527309

Literatúra:
- Endrödi, J.: Cirkevné pomery. In: Malovcová, B. a kol.: Hôrka. Minulosť a súčasnosť kopijníckych obcí. Obec Hôrka 2014, str. 235 - 253.
- Vančo, M.: Stredoveké rotundy na Slovensku. Chronos, Bratislava 2000.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 1. Bratislava, Obzor 1967.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5E37).

Web
- http://obechorka.sk/historia-obce

esteban