Bijacovce - rotunda

Patrocínium: sv. Kozmu a Damiána

Vznik: cca 2. polovica 13. storočia

Poloha: na návrší nad obcou pri farskom kostole

Stručný popis: jednoduchá neskororománska rotunda

História
Rotundu postavili z lomového kameňa niekedy v druhej polovici 13. storočia pravdepodobne ako pútnickú kaplnku pri „zázračnom“ prameni a farskom Kostole Všetkých svätých. Išlo o jednoduchú centrálnu stavbu bez apsidy.
Súčasnú podobu získala po barokovej prestavbe v rokoch 1740 – 1747 (1757). Šindľová strecha bola obnovovaná v rokoch 1773, 1831, 1878 a 1909.
V druhej polovici 20. storočia prešiel objekt ďalšími opravami. Na jar 1954 bola opätovne menená strešná krytina. V roku 1989 sa riešili problémy s vlhkosťou múrov stavby a výmaľba exteriéru.  V 90. rokoch bola opravená vežička rotundy (1990), realizovala sa výmaľba exteriéru i interiéru (1993) a výmena šindľov strechy (1998).

Zaujímavosti
- Rotunda spolu s kostolíkom nad obcou vytvárajú jedinečné zoskupenie sakrálnych stavieb.
- Vnútorný priemer je 570 cm, múry sú hrubé 90 cm.
- O účele stavby sa viedli a vedú medzi odborníkmi diskusie. Niektorí z nich zastávajú názor, že išlo o románsky karner, keďže rotunda stojí hneď vedľa kostola.
- Pôvodné murivo sa zachovalo v plnom rozsahu, vrátane kupoly.
- V interiéri sa pod novšími nátermi podľa všetkého nachádzajú stredoveké nástenné maľby z rovnakého obdobia ako v kostole.
- Pre záujemcov o papierové vystrihovačky je na trhu už aj model rotundy v mierke 1:150.
- Stredoveké kostolíky sa nachádzajú aj v blízkych Ordzovanoch, Pongrácovciach, Spišskom Podhradí či Spišskej Kapitule.

Súčasný stav
Rotunda je v pomerne dobrom stave, nedávno bola zvonku vymaľovaná okrovou farbou. Patrí miestnej farnosti Rímskokatolíckej cirkvi a využíva sa počas veľkonočných sviatkov na umiestnenie Božieho hrobu. Navštívili sme ho v auguste 2007 a októbri 2013.

Bohoslužby: nie

Praktické informácie
Obec sa nachádza 5 km severovýchodne od Spišského Podhradia. Areál kostola s rotundou sa nachádza na severovýchodnom okraji obce, je voľne prístupný. Návštevu rotundy je potrebné dohodnúť vopred. Kontakt na faru: 053/469 93 14 alebo bijacovce@kapitula.sk.
GPS: 49.025614259, 20.803980231

Literatúra
- Vančo, M.: Stredoveké rotundy na Slovensku. Chronos, Bratislava 2000.
- Kaľavský, Ľ.: Srdce a hviezdy. Naše pamiatky. Bijacovce 2004.
- Mencl, V.: Stredoveká architektúra na Slovensku. Československá grafická únie, Praha – Prešov 1937.
- Kol. aut.: Abc kulturních památek Československa. Praha, Panorama 1985.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5C50).

Web
- www.bijacovce.ocu.sk  
- http://portal.xdata.sk

esteban